Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

 ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2018-2019-2020 metais įgyvendinti projektai:

Pagal VPS priemonę "Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6

 

1. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: Jaunime, atsikratyk savo zombio!

Projekto tikslas - Suteikiant inovatyvias IT priemones jaunimo socialinių iniciatyvų įgyvendinimui, didinti jų kompetencijas bei motyvaciją grįžti ir kurtis  kaime identifikuojant Ukmergės rajono patrauklumą gyvenimui, darbui ir poilsiui. Rezultatas-socialinę atskirtį patiriančiam kaimo  jaunimui, gyvenančiam labiausiai nuo rajono centro nutolusiose seniūnijose buvo suorganizuoti 6 renginiai ir sudaryta galimybė   įgyti naujų  žinių ir kompetencijų.  Renginių metu,  jie įgijo inovatyvių technologijų, IT srities kompetencijas, susipažino su Virtualios realybės akiniais, 360 laipsnių kameros galimybėmis, vyko praktiniai užsiėmimai etnokultūros, amatų, poilsio, laisvalaikio ir kultūrinės aplinkos pažinimas ir skaitmenizavimas

Paramos suma: iki 9 465,43 Eur

Bendra vietos projekto vertė: iki 9 963,61 Eur

Paramos intensyvumas: 95 procentai

Projekto partneriai:

1.Partneris Nr.1 VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras"

2.Partneris Nr.2 VšĮ „Ukmergės turizmo ir informacijos centras"

 

2. Pareiškėjas - Liaušių kaimo bendruomenė

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: "Liepos 6-oji Liaušių kaime"

Projekto tikslas - Skatinti kaimo gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą. Rezultatas - 2019 m. liepos 6 d. vyko renginys, kurio metu vyko sportinės varžybos, kultūrinė bei edukacinės programos

Paramos suma: iki 7 980,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 8 400,00 Eur

Paramos intensyvumas: 95 procentai

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 - Želvos bendruomenė

Partneris Nr.2 - Ukmergės rajono Laumėnų kaimo bendruomenė

 

3. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: "Deltuva.Pėdsakai. Žymės.Atmintis."

Projekto tikslas - Skatinti gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą, bendravimą tarp skirtingų kartų, gaivinti senąsias tautos tradicijas. Rezultatas - buvo organizuotas renginių ciklas, skirtas  kultūros savitumo išsaugojimui ir aktyvaus poilsio, sveikatingumo veiklų vykdymui. Vyko foto parodos „Deltuvai 800" organizavimas, kraštiečių susitikimas, sakralinės muzikos koncertas Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje, Ukmergės rajono kaimo bendruomenių sporto šventės „Deltuvos Žolinių spartakiada"

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur

Paramos intensyvumas: 95 procentai

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 - Ukmergės rajono Atkočių kaimo bendruomenė

Partneris Nr.2 - Ukmergės rajono Leonpolio  kaimo bendruomenė

 

4. Pareiškėjas - Ukmergės kultūros centras

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Informaciją galite rasti Čia 

Projekto pavadinimas: "Ukmergės rajono Deltuvos ir Lyduokių miestelių materialinės bazės stiprinimas"

Projekto tikslas - Skatinti Deltuvos ir Lyduokių bendruomenių sutelktumą, pilietiškumą ir kultūrinį aktyvumą stiprinant materialinę bazę, reikalingą kultūrinių renginių organizavimui, etnokultūros ir amatų puoselėjimui. Rezultatas- buvo įsigyta: Lyduokiams - garso įrangos komplektas, Deltuvai - nešiojamas kompiuteris ir mobilios garso kolonėlės. Įranga bus naudojama minėtuose miesteliuose, vyksiančių kultūrinių, bendruomeninių renginių metu. Taip siekiama skatinti bendruomenių narių sutelktumą, pilietiškumą ir kultūrinį aktyvumą, stiprinant materialinę bazę, reikalingą kokybiškų kultūrinių renginių organizavimui, etnokultūros ir amatų puoselėjimui

Paramos suma: iki 8 343,75 Eur

Bendra projekto vertė: iki 10 429,69 Eur

Paramos intensyvumas: 80 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 - Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė

Partneris Nr.2 - Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė

 

 

5.Pareiškėjas -Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS
Projekto pavadinimas: „Visi kartu - viena šeima"

Projekto tikslas -skatinti gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą, bendravimą tarp skirtingų kartų, gaivinti senąsias tautos tradicijas. Bus organizuojami kultūriniai, pilietiškumą ir patriotizmą  skatinantys  renginiai.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1. Ukmergės rajono  savivaldybės administracija

Partneris Nr.2 Ukmergės kultūros centras

Partneris Nr.3 Ukmergės rajono Sližių kaimo bendruomenė

 Informacija Čia:

Informacija Nr.1

Informacija Nr.2

Informacija Nr.3

Informacija Nr. 4

 

6.Pareiškėjas -Ukmergės kultūros centras

 PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Projekto pavadinimas-Derliaus šventė „Aniuolų sargų kermošius" Vidiškiuose

Projekto tikslas -Didinti Ukmergės rajono gyventojų kaimo bendruomenių sutelktumą, socialinį - kultūrinį aktyvumą, tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant poilsiui ir gyvenimui kaime patrauklesnę aplinką bei puoselėjant Ukmergės krašto tradicijas. Bus organizuojama rajoninė derliaus šventė.

Paramos suma: iki 10450 ,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 11000,00 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1: Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Partneris Nr. 2: Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė

Partneris Nr. 3: Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė

Informacija čia

 

 


Pagal VPS priemonę  „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

 

1. Pareiškėjas - Eirimė Nanartavičienė

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Informaciją galite rasti Čia

Foto Nr.1

Projekto pavadinimas: "Eirimės Nanartavičienės individualios veiklos pradžia"

Projekto tikslas - didinti jaunų žmonių užimtumą ir verslumą kaimo vietovėje, pradėti ir vystyti privatų verslą kaime. Įsigyta reikiama  įranga autoserviso veiklai. Projektas baigtas įgyvendinti, teikiamos autoserviso paslaugos. Sukurtos 6 darbo vietos

Paramos suma: iki 41 665,66 Eur

Bendra projekto vertė: iki 59 760,66 Eur be PVM

                                 iki 72 310,40 Eur su PVM


Paramos intensyvumas: 69,72 procentai

 

2. Pareiškėjas - Dainius Varnas

 PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

 Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: "Dainiaus Varno verslo pradžia"

Projekto tikslas - Remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąs ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime bei mažinti migraciją į miestus. Įgyvendinant projektą bus įsigyta įranga reikalinga kelių, šalikelių, kiemų įrengimui naudojant trinkeles. Bus sukurta 1 darbo vieta

Paramos suma: iki 39 919,29 Eur

Bendra projekto vertė: iki 57 027,55 Eur be PVM

                                 iki 57 411,34 Eur su PVM


Paramos intensyvumas: 70 procentų

 

 Pagal VPS priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

 

1.Pareiškėjas -VšĮ Klajūnas

 PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Projekto pavadinimas: „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms"

Projekto tikslas - Renovuoti benamių gyvūnų prieglaudą „Klajūnas", pagerinant globotinių laikymo sąlygas ir pritaikant ją edukacijų vykdymui bei laisvalaikio praleidimui. Bus  renovuoti garažų pastatai, pritaikant benamių gyvūnų globos reikmėms ir  sutvarkyta šalia garažų esanti 2.6 a viešosios paskirties teritoriją, pritaikant benamių gyvūnų globos reikmėms, edukacijoms ir laisvalaikiui

Paramos suma: iki 48 785,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 60 981,25 Eur
Paramos intensyvumas 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1 Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Partneris Nr. 2 Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė

Partneris Nr. 3 Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė

Informacija čia

Informacija Nr.1

Informacija Nr.2

 

 

Pagal VPS  priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" LEADER-19.2-SAVA-3.

 

1. Pareiškėjas - Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

 PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: Mokymasis  - galimybė išlikti reikalingam

Projekto tikslas - suteikti kompetencijų ir žinių Ukmergės rajono VVG teritorijoje gyvenantiems bendruomenių atstovams, potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Rezultatas- Ukmergės rajono kaimo  bendruomenėse organizuojami mokymai bendruomeninį ir socialinį verslumą skatinančiomis temomis, mokymai  susiję su inovacijomis kurias galima būtų pritaikyti  kaimo plėtros procese, lyderystės skatinimu, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimu ir kooperaciją .Bus  organizuojamas  praktinis informacinis seminaras susijęs su prekių, produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu ir jų teikimu rinkai

Paramos suma: iki 14 683,36 Eur

Bendra projekto vertė: iki 14 683,36 Eur

Paramos intensyvumas 100 procentų

 

 Pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą"  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

 

1. Pareiškėjas - VšĮ „Veikmergė"

 PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Projekto pavadinimas: "Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje"

Projekto tikslas - pritraukti į Ukmergės rajono daugiau turistų, taip gerinti rajono ekonomiką įrengiant vandenlenčių parką Mūšios tvenkinyje. Bus įrengta vandenlenčių tempimo sistema, įengtos slydimo figūros, pastatytas namukas su terasa įrangos laikymui, bei prekybai ir įsigytas plaukimo inventorius. Bus sukurtos 2 darbo vietos.

Paramos suma: iki 114 500,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 143 125,00 Eur be PVM

                                  iki 173 013,25 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1 Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Partneris Nr. 2 Jaunimo muzikos klubas "Rockmergė"

 Informacija Čia

Informacija Nr.1

 

 Pagal VPS priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2-5


1.Pareiškėjas - VšĮ" Užimtumo namai"

 PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS

Projekto pavadinimas: VšĮ Užimtumo namai socialinio verslo plėtra

Projekto tikslas - Įgyvendinant socialinio verslo koncepciją, didinti socialinių paslaugų įvairovę ir gerinti jų kokybę bei mažinti nedarbo lygį Ukmergės rajone sukuriant darbo vietas bei suteikiant socialiai pažeidžiamiems asmenims galimybę užsidirbti. Bus įsigyta reikiama įranga socialiniam verslui plėtoti -konteineriniai, nameliai, statybiniai konteineriai, biuro įranga. Bus sukurta 1  darbo vieta.

Paramos suma: iki 33238,91 Eur

Bendra projekto vertė: iki 34988,33 Eur be PVM

                                  iki 41894,88 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 95  procentai

Partneris Nr. 1 Ukmergės rajono savivaldybės administracija

 Projektas įgyvendinamas:

 Informacija Čia