Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS/ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2018-2019-2020 metais įgyvendinti projektai:

Pagal VPS priemonę "Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6

1. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS.

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: Jaunime, atsikratyk savo zombio!

Projekto tikslas - Suteikiant inovatyvias IT priemones jaunimo socialinių iniciatyvų įgyvendinimui, didinti jų kompetencijas bei motyvaciją grįžti ir kurtis  kaime identifikuojant Ukmergės rajono patrauklumą gyvenimui, darbui ir poilsiui. Rezultatas-socialinę atskirtį patiriančiam kaimo  jaunimui, gyvenančiam labiausiai nuo rajono centro nutolusiose seniūnijose buvo suorganizuoti 6 renginiai ir sudaryta galimybė   įgyti naujų  žinių ir kompetencijų.  Renginių metu,  jie įgijo inovatyvių technologijų, IT srities kompetencijas, susipažino su Virtualios realybės akiniais, 360 laipsnių kameros galimybėmis, vyko praktiniai užsiėmimai etnokultūros, amatų, poilsio, laisvalaikio ir kultūrinės aplinkos pažinimas ir skaitmenizavimas.

Paramos suma: iki 9 465,43 Eur

Bendra vietos projekto vertė: iki 9 963,61 Eur

Paramos intensyvumas: 95 procentai.

Projekto partneriai:

1.Partneris Nr.1 VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras"

2. Partneris Nr.2 VšĮ „Ukmergės turizmo ir informacijos centras"

 

2. Pareiškėjas - Liaušių kaimo bendruomenė

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS.

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: "Liepos 6-oji Liaušių kaime".

Projekto tikslas - Skatinti kaimo gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą. Rezultatas - 2019 m. liepos 6 d. vyko renginys, kurio metu vyko sportinės varžybos, kultūrinė bei edukacinės programos.

Paramos suma: iki 7 980,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 8 400,00 Eur

Paramos intensyvumas: 95 procentai.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 - Želvos bendruomenė.

Partneris Nr.2 - Ukmergės rajono Laumėnų kaimo bendruomenė.

 

3. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS.

Informaciją galite rasti Čia

Projekto pavadinimas: "Deltuva.Pėdsakai. Žymės.Atmintis."

Projekto tikslas - Skatinti gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą, bendravimą tarp skirtingų kartų, gaivinti senąsias tautos tradicijas. Rezultatas - buvo organizuotas renginių ciklas, skirtas  kultūros savitumo išsaugojimui ir aktyvaus poilsio, sveikatingumo veiklų vykdymui. Vyko foto parodos „Deltuvai 800" organizavimas, kraštiečių susitikimas, sakralinės muzikos koncertoas Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje, Ukmergės rajono kaimo bendruomenių sporto šventės „Deltuvos Žolinių spartakiada".

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur

Paramos intensyvumas: 95 procentai.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 - Ukmergės rajono Atkočių kaimo bendruomenė.

Partneris Nr.2 - Ukmergės rajono Leonpolio  kaimo bendruomenė.

 

4. Pareiškėjas - Ukmergės kultūros centras

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS.

Informaciją galite rasti Čia 

Projekto pavadinimas: "Ukmergės rajono Deltuvos ir Lyduokių miestelių materialinės bazės stiprinimas".

Projekto tikslas - Skatinti Deltuvos ir Lyduokių bendruomenių sutelktumą, pilietiškumą ir kultūrinį aktyvumą stiprinant materialinę bazę, reikalingą kultūrinių renginių organizavimui, etnokultūros ir amatų puoselėjimui. Rezultatas- buvo įsigyta: Lyduokiams - garso įrangos komplektas, Deltuvai - nešiojamas kompiuteris ir mobilios garso kolonėlės. Įranga bus naudojama minėtuose miesteliuose, vyksiančių kultūrinių, bendruomeninių renginių metu. Taip siekiama skatinti bendruomenių narių sutelktumą, pilietiškumą ir kultūrinį aktyvumą, stiprinant materialinę bazę, reikalingą kokybiškų kultūrinių renginių organizavimui, etnokultūros ir amatų puoselėjimui.

Paramos suma: iki 8 343,75 Eur

Bendra projekto vertė: iki 10 429,69 Eur

Paramos intensyvumas: 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 - Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė.

Partneris Nr.2 - Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė.


Pagal VPS priemonę  „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

 

1. Pareiškėjas - Eirimė Nanartavičienė

Projekto pavadinimas: "Eirimės Nanartavičienės individualios veiklos pradžia".

Projekto tikslas - didinti jaunų žmonių užimtumą ir verslumą kaimo vietovėje, pradėti ir vystyti privatų verslą kaime. Įsigyta reikiama  įranga autoserviso veiklai. Projektas baigtas įgyvendinti, teikiamos autoserviso paslaugos. Sukurtos 6 darbo vietos.

Paramos suma: iki 41 665,66 Eur

Bendra projekto vertė: iki 59 760,66 Eur be PVM

                                  iki 72 310,40 Eur su PVM
Paramos intensyvumas: 69,72 procentai.

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS.

Foto Nr.1

 

2. Pareiškėjas - Dainius Varnas.

Projekto pavadinimas: "Dainiaus Varno verslo pradžia".

Projekto tikslas - Remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsį ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime bei mažinti migraciją į miestus. Įgyvendinant projektą bus įsigyta įranga reikalinga kelių, šalikelių, kiemų įrengimui naudojant trinkeles. Bus sukurta 1 darbo vieta.

Paramos suma: iki 39 919,29 Eur

Bendra projekto vertė: iki 57 027,55 Eur be PVM

                                  iki 57 411,34 Eur su PVM
Paramos intensyvumas: 70 procentų.

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS.