Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
10

Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose

 

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" įgyvendina projektą „Lėtojo turizmo skatinimo Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001, kurio metu siekiama apibrėžti lėtojo turizmo terminą bei parengti naujo koncepto paslaugą.

Projekto pareiškėja: Ukmergės rajono vietos veiklos grupė.

Projekto partneria:i Alytaus ir Tauragės rajonų vietos veiklos grupės.

Projekto įgyvendinimo teritorijos: Ukmergės rajono savivaldybės Veprių seniūnija, Alytaus rajono savivaldybės Nemunaičio seniūnija, Tauragės rajono Mažonų seniūnija.

Projekto tikslas - skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo ir turizmo plėtrą kaimiškose vietovėse.

Projekto uždavinys - skatinti lėtąjį turizmą Ukmergės, Alytaus, Tauragės rajonuose per kultūros, gamtos ir jos išteklių, maisto, verslo kultūrą ir autentiškumo prizmę.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

  • parengti verslo strategiją Ukmergės (Veprių seniūnija), Alytaus (Nemunaičio seniūnija), Tauragės (Mažonų seniūnija) rajonams lėtojo turizmo sąvokos kontekste (per kultūros, gamtos ir jos išteklių, maisto, verslo kultūros, autentiškumo prizmę).
    Siekiant įgyvendinti šią veiklą, rengiama studija, kuri apima strategijos naujumą ir aktualumą: turizmo, kaip vienos iš svarbiausių ūkinės veiklos šakų bei edukacijos formų pasaulyje ir Lietuvoje, svarbą; lėtojo turizmo sąvokos ir sampratos ištakas; lėtojo turizmo koncepciją ir raidą bei lėtojo turizmo perspektyvas Lietuvoje. Studijoje taip pat nagrinėjamos lėtojo turizmo galimybės: išskiriami lėtojo turizmo ištekliai ir atliekamas autentiškumo vertinimas Ukmergės, Alytaus, Tauragės rajonuose; nustatomi lėtojo turizmo diegimo reikalavimai; pateikiamos lėtojo turizmo Ukmergės, Alytaus, Tauragės rajonuose rekomendacijos. Rengiamoje studijoje bus pateikiami lėtojo turizmo galimi paslaugų teikėjai ir jų bendradarbiavimo galimybės: pateikiama Ukmergės rajono Veprių seniūnijos, Alytaus rajono Nemunaičio seniūnijos ir Tauragės rajono Mažonų seniūnijos visų galimų paslaugų teikėjų analizės. Studija apims ir turizmo išteklių pritaikymo visuomenės edukacijai ir poreikiams išaiškinti tyrimo analizę ir rezultatų apibendrinimą.

 

  • projekto dalyviams lėtojo turizmo tema suorganizuoti mokymų ciklą bei 3 baigiamuosius renginius.
    Mokymų metu siekiama apibrėžti ir išaiškinti kriterijus, kuriais remiantis tam tikrus produktus ar paslaugas bus galima priskirti prie Lėtojo turizmo. Tai esminis paskaitų ciklo akcentas, nes iki šiol nebuvo išskirtų vieningų Lėtojo turizmo produktų. Mokymų ciklo pagrindinis tikslas - padėti projekto partneriams vienodai vertinti produktus ar paslaugas, tam, kad ateityje keliautojams iškiltų kuo mažiau nesusipratimų keliaujant, ir partnerių kraštuose siūlomos paslaugos ar produktai atitiktų keliautojų poreikius ir keliamus lūkesčius. Organizuojami mokymai apims: lėtojo turizmo kriterijus - vieningumo sampratą; paslaugų, produktų priskyrimą lėtajam turizmui; lėtojo turizmo atstovų išskyrimą. Taip pat, lėtojo turizmo kokybės užtikrinimą; veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimą; paslaugų kokybės vertinimą; informacinių/mokomųjų renginių rengimą/vedimą suinteresuotoms grupėms.Projekto pabaigoje numatomi trys baigiamieji renginiai-pristatymai.

 

  • suorganizuoti 3 plenerus.
    Projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti tris 4 dienų plenerus visuose trijose seniūnijose. Šių plenerų tikslas kiekvienoje seniūnijoje sukurti meditacines, atsipalaidavimo erdves turistams, kurios bus pagrindinis traukos centras. Planuojama, kad menininkai plenerų metu sukurs įvairaus pobūdžio erdves, tokias kaip sveikatingumo takai ir panašiai.

Siekiant padidinti projekto žinomumą bus pasitelkiamos įvairios rinkodaros ir viešųjų ryšių kampanijos, vaizdo siužetai.

Projekto įgyvendinimo pabaiga numatoma 2021 m. liepos 31 d.

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas". 

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Paramos suma - 99 228,00 Eur.

Paramos intensyvumas - 95 procentai.

Kompleksines projekto rengimo ir veiklų organizavimo paslaugas teikia UAB „Eurointegracijos projektai" ekspertai.

 

 Projekto logo


Informacija apie projekto veiklas:

 http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1019

 http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1023

 http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1021

 http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1025  

http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1027

 http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1041

 http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1044

http://www.ukmergesvvg.lt/index.php?id=1052