Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS/ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės" kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupė bei Alytaus rajono vietos veiklos grupė įgyvendindamas projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 įsibėgėjo - suorganizuoti pirmieji mokymai bei į projekto veiklą įtraukti turizmo paslaugas rajonuose teikiantys atstovai.

Liepos 9-10 dienomis vyko pirmieji projekto mokymai, kuriuose buvo diskutuojama apie lėtąjį turizmą ir, remiantis lėtojo turizmo išskirtinumu, siekiama surasti potencialius paslaugų teikėjus iš Alytaus, Ukmergės ir Tauragės rajonų, kurie dalyvaus tolimesniuose projekto mokymų cikluose bei projekto vykdyme. Pirmojoje mokymų dalyje lektorė Violeta Masteikienė pristatė lėtojo turizmo, kaip keliavimo būdo, kai yra užmezgamas tikras ir prasmingas ryšys su vietomis, maistu, žmonėmis, kultūra, paveldu ir aplinka, konceptą, ragino mokymų dalyvių diskusiją ir skatino įsivertinti potencialius atstovaujamo krašto lėtojo turizmo atstovus. Antroji mokymų dalis skatino pažinti -Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonų atstovai aplankė galimus savo krašto paslaugų teikėjus.

Pažintis su galimais paslaugų teikėjais leido įvertinti jų teikiamų paslaugų sritis ir potencialias galimybes, o tai paskatino praplėsti pagrindinę projekto sritį ir nuo šiol projektą įgyvendinti ne kaip lėtojo turizmo skatinimą, o kaip lėtojo ir lokalaus turizmo skatinimą. Atsižvelgiant į lėtojo turizmo sąvoką, ji apima per siaurą paslaugų teikimo sritį, o  lėtasis ir lokalus turizmas leidžia apimti visas galimas rajonuose teikiamas turizmo sritis, atspindėti vietos potencialą,  atskleisti ir įvertinti bendruomenių identitetą ir indėlį. Lėtasis ir lokalus turizmas atspindi labai patrauklų keliavimo būdą - keliones po pačias įvairiausias Lietuvos vietoves, aplankant  bendruomenes, gyventojų namų ūkius, ūkininkus, amatininkus, kaimo turizmo sodybas, parkus, vietos veiklos grupių  įgyvendintus projektus  ar kitus objektus. Lankomose vietovėse keliautojams yra pristatomos specifinės veiklos, rengiamos edukacijos, organizuojamos įvairios pojūčius skatinančios situacijos. Ši nauja turizmo sritis nėra apibrėžta laike ir keliautojų skaičiuje - kelionė gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė, galima keliauti vienam, su šeima, draugais ar net su didele grupe žmonių. Tikimasi, kad ši nauja turizmo sritis bus patraukli ne tik vietiniams turistams, bet ilgainiui pritrauks ir užsienio lankytojus.

Lėtasis ir lokalus turizmas Lietuvoje lig šiol nėra vystomas, todėl projekto įgyvendinimo metu siekiama ne tik parengti verslo strategiją (metodinę medžiagą) Ukmergės (Veprių seniūnija), Alytaus (Nemunaičio seniūnija), Tauragės (Mažonų seniūnija) rajonams lėtojo ir lokalaus turizmo sąvokos kontekste, bet ir sukurti paslaugų paketus, leidžiančius konkretų rajoną pažinti išbandant kuo daugiau potyrių.

Remiantis naujuoju projekto konceptu atrinkus galimus paslaugų teikėjus visose trijose seniūnijose, liepos 21-22 dienomis buvo suorganizuoti antrieji mokymai, kuriuose aptarta turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas bei įvertintos nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje. Mokymų metu lektorius Linas Daubaras mokymų dalyvius supažindino su teisine turizmo baze Lietuvoje, turizmo skirstymo kriterijais, detaliai aptariant kiekvieną iš išskirtų sričių, pasidalino realia darbo turizmo srityje patirtimi ir pavyzdžiais. Mokymų metu buvo aktyviai diskutuojama, įvertintos programos „Leader" suteiktos galimybės, ieškoma kiekvieno projekto dalyvio išskirtinumo ir galimų sąsajų lėtojo ir lokalaus turizmo skatinimo projekte.

Tretieji projekto mokymai, skirti projekto dalyvių supažindinimui su kokybės užtikrinimo, veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo, paslaugų kokybės vertinimo, siekiant įgytas žinias pritaikyti lėtojo ir lokalaus turizmo produktų vystymui, numatomi rugpjūčio mėnesį.

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas". Projektu siekiama skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo ir turizmo plėtrą kaimiškose vietovėse.

Foto nuotrauka Nr.1
Foto nuotrauka Nr.2
Foto nuotrauka Nr.3
Foto nuotrauka Nr.4
Foto nuotrauka Nr.5

Foto nuotrauka Nr.6

Foto nuotrauka Nr.7