Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas  XXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas XXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau - VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis". Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Svarbus LEADER vaidmuo kaimo plėtros procese

Nežinantiems apie LEADER, tai - viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos - INTERREG, URBAN, EQUAL), ES startavusi 1991 metais, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Pagrindinis LEADER principas - skirtingų partnerių bendradarbiavimas arba partnerystė. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. LEADER iniciatyva Lietuvoje pradėta 2001 metais, o už šios priemonės įgyvendinimą yra atsakingos vietos veiklos grupės (toliau - VVG). VVG yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas - veiksmingai pasinaudoti ES skiriama parama siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiuo metu VVG tinklas vienija 49 Lietuvos kaimiškąsias VVG ir šių metų pabaigoje minės jau 13-ąsias veiklos metines.

Konferencijos šūkis „TU esi GALImybė"

Konferencijos svečiai sveikino susirinkusius ir linkėjo gerų emocijų bei rezultatų. Sveikinimo žodį tarė ir renginio vietos šeimininkas - Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys. Jis pasidžiaugė VVG veikla Lietuvoje ir padėkojo Alytaus r. VVG, kuri atsakinga už Birštono savivaldybės kaimiškosios teritorijos LEADER priemonės įgyvendinimą. Toliau pirmuoju ir visus dalyvius įkvėpusiu pranešimu - „TU esi GALImybė" konferenciją pradėjo renginio organizatorė, VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė. „Šiame pranešime, leidau sau LEADER perfrazuoti į tokį žodžių junginį - „Tu esi galimybė". Jeigu tu žinai, kad esi galimybė - vadinasi, jau žinai daug ir tuo gali užkrėsti kitus bei daug ką nuveikti." - kalbėjo K. Švedaitė. Pranešime pristatyta VVG tinklo įgyvendinamų trijų projektų veiklos, kuriose pagrindinis dėmesys skirtas VVG kompetencijų tobulinimui bei veiklos viešinimui, gerųjų projektų pavyzdžių sklaidai. Pranešimą vainikavo „premjera" - įspūdingai, raidė po raidės, buvo atidengtas naujos VVG tinklo interneto svetainės pavadinimas www.leadertinklas.lt. „Nuo šiol čia galima rasti informaciją apie VVG tinklo veiklą ir visas Lietuvos kaimiškąsias VVG bei, žinoma, geruosius LEADER projektų pavyzdžius iš visų Lietuvos kraštų" - džiaugėsi K. Švedaitė.

Patirčių ir informacijos mainai iš visos Lietuvos

Informacinę konferencijos dalį tęsė Utenos krašto VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė savo pranešimu „Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos krašto VVG patirtis", kuriuo skatino kolegas savo tikslams pasiekti ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Pasidalino patirtimi įgyvendinat ne tik Vietos plėtros strategiją ir tarptautinius projektus, tačiau ir iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų įgyvendintus projektus.

Taip pat buvo apžvelgti ir Vietos plėtros strategijų (toliau - VPS) tarpinio pažangos vertinimo rezultatai iki 2019 m. gruodžio 31 d. bei pateikta VPS įgyvendinimo statistika. Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė pastebėjo, kad nerimą kėlusi mintis dėl itin sunkiai įgyvendinamos užduoties - VVG pasiekti darbo vietų kūrimo rodiklius, nepasitvirtino. „Džiugu, kad su šiuo rodikliu VVG tvarkosi puikiai"- kalbėjo I. Javičienė.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė šiuo metu turimą vietos plėtros strategijų įgyvendinamą statistiką bei pasidžiaugė, kad dauguma VVG jau yra įgyvendinusios daugiau nei pusę savo VPS suplanuotų veiklų.

Nepaprastai didelio susidomėjimo sulaukė Alytaus r. VVG atstovės Henrietos Miliauskienės pranešimas „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis". Pranešėja pristatė dar mažai kam girdėtą lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. „Sustokime. Prie autentikos ir unikalumo. Lėtai." - sako H. Miliauskienė.

Kaišiadorių r. VVG pasidalino tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi. Projekto administratorė Auksė Lebeckienė pristatė vykdomą tarptautinį projektą "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis". Pranešėja akcentavo, kad projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių r. jaunimas turėjo puikią galimybę gilintis į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą tiek teoriškai, tiek ir praktiškai. Projektų veiklos užfiksuotos video reportažuose, kuriuos galima rasti Kaišiadorių r. VVG YouTube kanale.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link" apibendrinamąjį pranešimą. Seminarai, šiais metais vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį - ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje.

Teritorinio bendradarbiavimo patirtį pristatė ir Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakavičiūtė-Staniunaitienė pranešimu „Dzūkijos piliakalnių kelias. Teritorinio bendradarbiavimo patirtis". Kaip sakė pranešėja - projekto iššūkiu tapo neįgaliųjų integracija į projektų veiklas. Buvo organizuotas jų žygis. Tačiau pranešimo metu rodyta vaizdinė medžiaga parodė, kad visos veiklos buvo įgyvendintos aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams. Plačiau apie projekto veiklas Trakų krašto VVG interneto puslapyje.

Nepamiršta buvo ir socialinio verslo tema. Konferencijoje dalyvavusios Socialinio verslo asociacijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė ir VšĮ "Geri norai LT" vadovė  Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, kurios gvildeno socialinio verslo temą pristatydamos pranešimą „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: kryptys ir galimybės" bei vykdė konsultacijas socialinio verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

LEADER svarba ir pasiūlymai ateičiai

Konferenciją užbaigė dalyvių darbas atskirose grupėse: individualiose socialinio verslo konsultacijose ir pažangaus kaimo prototipo kūrimo tema. Visos konferencijos metu dalyviai teikė pasiūlymus LEADER/VVG ateičiai, kuriuos Vietos veiklos grupių tinklas apibendrins tolimesnei diskusijai su nariais ir atsakingoms institucijoms dėl pasiūlymų realizavimo. Svarbu paminėti, kad tik LEADER programos pagalba VVG ir vietos projektų vykdytojai įgyvendina įvairias idėjas, aktyvina bendruomenes ir jaunimą kaime, kuria darbo vietas, skatina bendruomeninį ir socialinį verslą. „Gaila, kad ne visada geri darbai „skamba garsiai" - teigia K. Švedaitė - „bendruomenės atlikdamos gražius darbus ne visada jais pasigiria, išlieka kuklūs. Taigi svarbiausia visas vykdomas veiklas „kuo garsiau" viešinti, kad ir kiti „užsikrėstų" geraisiais pavyzdžiais!"

Labai tikimės, kad perskaitę šį straipsnį apsilankysite VVG tinklo internetinėje svetainėje www.leadertinklas.lt arba Facebook puslapyje ir seksite naujienas apie geruosius projektų pavyzdžius.

Ir atmink - TU esi GALImybė! Kreipkis į savo kaimo teritorijos VVG ir apie tai sužinok plačiau!

 https://www.facebook.com/vvgtinklas/videos/799456937479106/UzpfSTEwMTIwMTkzNDk0OTMxODoxNjk5NTI4MDgwNzQyMzA/?modal=admin_todo_tour