Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas  XXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas XXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENIŲ ĮTRAUKIMO Į SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU COVID-19 VALDYMO PLANAVIMU IR ĮGYVENDINIMU, PRIĖMIMĄ


 

Siekiant tinkamai atliepti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius bei pasirengti galimoms epidemiologinėms krizėms ateityje ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 28 d. patvirtintą COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių planą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - Ministerija) iniciavo rekomendacijų nevyriausybinėms organizacijoms (toliau - NVO), kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių, rengimą. Rengiant rekomendacijas NVO kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu buvo siekiama įvertinti ir atsižvelgti į Lietuvos ir užsienio šalių (Estijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir kitų) NVO, bendruomenių, pilietinių iniciatyvų ir valstybinių institucijų patirtį organizuojant pagalbą karantino metu. 2020 m. rugpjūčio 27 d. organizuota fokus grupės diskusija su savanorišką veiklą koordinuojančių ir organizuojančių nevyriausybinių organizacijų atstovais, taip pat atlikta viešai skelbiamos informacijos ir dokumentų analizė. Remiantis surinkta informacija ir gerąją patirtimi parengtos metodologinės rekomendacijos. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos ir užsienio geroji patirtis pabrėžia, kad sėkmingam ekstremalių situacijų valdymui ir priemonių įgyvendinimui ypatingai svarbus glaudus NVO, bendruomenių ir valstybės bei savivaldybių institucijų bendradarbiavimas. Pažymima, kad visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimas padeda tiksliau identifikuoti  konkrečiai teritorijai bei situacijai reikalingas priemones ir jų poreikio mąstą situacijai spręsti, sprendimai priimami bendradarbiaujant skatina visuomenės mobilizaciją, bendruomeninę atsakomybę įgyvendinant veiklas, užtikrinant kokybišką ir poreikius atitinkančių priemonių įgyvendinimą.
Siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir tinkamą pasirengimą galimų krizių sprendimui, būtina stiprinti NVO sektorių vietos lygmeniu ir investuoti į ilgalaikį bei
pastovų NVO, bendruomenių ir valstybės, savivaldybių įstaigų bendradarbiavimą. Savivaldybėse raginame pasitelkti jau veikiančias bendradarbiavimo struktūras ir priemones, stiprinti NVO ir bendruomenių tarybas. Investuodami į partnerius, sustiprintume kokybišką partnerystę. Kviečiame susipažinti su rekomendacijomis NVO, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu https://socmin.lrv.lt/lt/%20veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla ir pagal kompetencijas imtis reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti.

  Metodinės rekomendacijos NVO: Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu 


Viceministras                                            Eitvydas Bingelis