Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai Privatumo politika Komandiruočių ataskaitos
2007-2013 metų projektai
Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
Vietos plėtros strategija
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams 1 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 3 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 5 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 6 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 7 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 8 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 9 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 10 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 11 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 12 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 13 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 14 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 15 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 17 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ 18 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 19 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 20 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 21 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 22 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 23 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 24 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 26 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 27 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 29 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 30 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas  31 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas 2021 metais planuojami kvietimai
2014-2020 METŲ PROJEKTAI
Informacija apie 2014-2020 m. įgyvendintus projektus  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 Informacija apie 2014-2020 m. įgyvendinamus projektus
Renginiai ir mokymai
2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 2017 metai
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių krašto bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių seniūnijos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės bendruomenė Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Piliakalnio bendruomenė (asociacija)
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Karjera
Korupcijos prevencija
Nauja svetainė

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupės" vietos projektų įgyvendinimo eiga:

 

♦ Pagal VPS priemonę Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6.

 

1. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio bendruomenė.


Projekto pavadinimas: „Nuo tradicijų prie verslo".

Projekto tikslas - vienyti įvairių amžiaus ir socialinių grupių žmones (įtraukiant ir kraštiečius) įvairiapusei veiklai, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kurti palankią gyvenimui ir poilsiui aplinką panaudojant esamus gamtos turtus ir vietos tradicijas. Bus organizuojami kultūriniai pilietiškumą ir verslumą skatinantys renginiai, informaciniai - išvažiuojamieji seminarai.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės kultūros centras;
 • Partneris Nr. 3 - Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1

Informacija Nr. 2

 

 

 

 

2. Pareiškėjas - Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga.


Projekto pavadinimas: „Vienybėje jėga".

Projekto tikslas - stiprinti ir aktyvinti bendruomeniškumą skatinant kūrybiškumą, pilietiškumą, bendradarbiavimą ir pasididžiavimą savo kraštu, vienijant  įvairių amžiaus ir  socialinių grupių žmones. Bus organizuojami bendruomeniškumą ir pilietiškumą skatinantys renginiai.

Paramos suma: iki 10 623,46 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 11 182,59 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai: visos Ukmergės rajono kaimų bendruomeninės organizacijos. 

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr.1

Informacija Nr.2

Informacija Nr. 3

Informacija Nr. 4

 

 

 

3. Pareiškėjas - Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka.


Projekto pavadinimas: „Dešimt miestelių".

Projekto tikslas - skatinti vietos gyventojų kūrybinį aktyvumą ir pilietiškumą, etnokultūros puoselėjimą integruojant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių kaimo žmones į bendras iniciatyvas.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės kraštotyros muziejus;
 • Partneris Nr. 3 - Ukmergės kultūros centras.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1

Informacija Nr. 2

Informacija Nr. 3

Informacija Nr. 4

Informacija Nr. 5

Informacija Nr. 6

Informacija Nr. 7

Informacija Nr. 8

Informacija Nr. 9

Informacija Nr. 10

 

 

 

4. Pareiškėjas - Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.

 

Projekto pavadinimas: „Tapk savanoriu ugniagesiu - būk naudingas bendruomenei".

Projekto tikslas - skatinti gyventojų pilietiškumą, sutelktumą, savanorystę, savitarpio pagalbos įpročius gerinant viešųjų paslaugų kokybę, reikalingą saugios ir darnios aplinkos kūrimui. Vienyti žmones savanoriškai veiklai, gesinti gaisrus ir vystyti švietėjišką veiklą. Bus įsigyta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų įranga, inventorius ir priemonės, užtikrinant darbo, poilsio ir higienos reikalavimus, organizuojama švietėjiška veikla, ugniagesių savanorių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 12 102,27 Eur be PVM;

                                iki 14 643,75,00 Eur su PVM.

Paramos intensyvumas: iki 80 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės rajono savanorių ugniagesių draugija;
 • Partneris Nr. 3 - Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1 

Informacija Nr. 2  

Informacija Nr. 3

Informacija Nr. 4

Informacija Nr. 5

Informacija Nr. 6

 

 

 

5. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė. 

 

Projekto pavadinimas: „Renginių ciklas - Laičiai 2021".

Projekto tikslas - vienyti gyventojų sutelktumą, socialinį-kultūrinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdyti norą inicijuoti pokyčius, idėjas, bendrų interesų sprendimui, kuriant patrauklesnę aplinką poilsiui ir gyvenimui kaime bei puoselėti savo krašto tradicijas.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė;
 • Partneris Nr. 3 - Ukmergės rajono Krikštėnų kaimo bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1

Informacija Nr. 2

Informacija Nr. 3

 

♦ Pagal VPS priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

 

1. Pareiškėjas - Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

 

Projekto pavadinimas: „Inžinerinių statinių Dariaus ir Girėno g. 4 Želvoje, Ukmergės r. sav. rekonstravimas".

Projekto tikslas - kurti gyvenimui patrauklią aplinką Želvos miestelyje. Bus atnaujinta viešoji erdvė esanti prie senelių namų, sutvarkyta infrastruktūra, įrengta poilsio zona, kurioje bus vykdoma socialinė, laisvalaikio ir kultūrinė veikla.

Paramos suma: iki 48 720,41 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 50 896,44 Eur be PVM;

                                iki 60 900,51 Eur su PVM.

Paramos intensyvumas: iki 80 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono Želvos parapijos katalikiški senelių namai;
 • Partneris Nr. 2 - Želvos bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija  Nr. 1 

Informacija Nr. 2  

Informacija Nr. 3

Informacija Nr. 4

 

 

2. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla.

 

Projekto pavadinimas: „Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio, bėgimo tako) atnaujinimas".

Projekto tikslas - atnaujinti krepšinio-tinklinio aikštelę, bėgimo taką, sudarant saugias sąlygas sportuoti ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Bus gerinama stadiono infrastruktūra, atnaujinama krepšinio-tinklinio aikštelė ir bėgimo takas.

Paramos suma: iki 48 785,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 50 397,73 Eur be PVM;

                                iki 60 981,25 Eur su PVM.

 

Paramos intensyvumas: iki 80 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1- Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1

Informacija Nr. 2

Foto Nr.1

Foto Nr.2

Foto Nr.3

 

 

 

♦ Pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą"  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

 

1. Pareiškėjas - VšĮ „Veprių akademija".

 

Projekto pavadinimas: „Veprių akademijos pastato pritaikymas mokslo, mokymų ir kultūros renginių veiklai".

Projekto tikslas - eksploatuoti mokslo paskirties pastatą sudarant galimybes jame vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentų, taip pat mokymų veiklą, vadinamame - Mokslo inkubatoriuje(MI), taip pat sudaryti sąlygas vykdyti kūrybiškumą, verslumą, sveikatingumą ir t.t. skatinančius fizinius ir dvasinius užsiėmimus. Bus suremontuotas pastatas ir įrengtos patalpos užsiėmimams, įsigyjami baldai bei įranga, tvarkoma aplink esanti teritorija. Bus sukurtos 2 darbo vietos.

Paramos suma: iki 114 500,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 143 125,00 Eur be PVM;

                                iki 147 347,30 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 80 procentų.

Projekto partneris: VŠĮ „Vepriams gražinti".

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Foto Nr.1, Foto Nr.2, Foto Nr.3, Foto Nr. 4, Foto Nr. 5, Foto Nr. 6, Foto Nr. 7, Foto Nr. 8, Foto Nr. 9, Foto Nr. 10, Foto Nr. 11, Foto Nr. 12, Foto Nr. 13, Foto Nr. 14, Foto Nr. 15, Foto Nr. 16, Foto Nr. 17, Foto Nr. 18, Foto Nr. 19, Foto Nr. 20, Foto Nr. 21, Foto Nr. 22, Foto Nr. 23, Foto Nr. 24, Foto Nr. 25, Foto Nr. 26

 

2. Pareiškėjas - Liaušių kaimo bendruomenė.

 

Projekto pavadinimas: „Liaušių kaimo bendruomenės verslo pradžia".

Projekto tikslas - stiprinti Ukmergės rajono Liaušių kaimo bendruomenės verslumą ir ekonominį konkurencingumą, didinant paslaugų plėtrą ir kokybę. Įgyvendinant projektą bus įsigyta įranga kelių greideriavimui, pakelių krūmų ir žolės šienavimui, malkų pjovimui ir skaldymui, taip pat įranga paslaugų, susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyvaus poilsio teikimu (batutai, kubilas, kilnojamoji pirtis). Bus sukurta 1 darbo vieta.

Paramos suma: iki 48 786,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 51 353,69 Eur be PVM;

                                iki 61 426,39 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Želvos bendruomenė;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia

 

 

3. Pareiškėjas - VšĮ „Keliaujantys skoniai".

 

Projekto pavadinimas: „Lietuviškų maisto tradicijų puoselėjimas".

Projekto tikslas - kurti ir plėtoti VšĮ „Keliaujantys skoniai" ekonominę veiklą, remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis. Bus vykdomas į bendruomeninio verslo modelį orientuotas verslas, t.y. VšĮ „Keliaujantys skoniai" teiks mobilias maitinimo, poilsio organizavimo paslaugas, o gautas pelnas bus investuojamas tiek į tolesnę įstaigos veiklos plėtrą, tiek į bendruomeninės veiklos vykdymą ir socialinių problemų sprendimą. Projekto metu bus įsigytas mobilus maisto karavanas (autobusiukas) su jame įrengta maisto gamybos ir tvarkymo įranga. Planuojama sukurti 3 darbo vietas.

Paramos suma: iki 48 785,98 Eur

Bendra projekto vertė: iki 56 241,00 Eur be PVM;

                                iki 67 421,61 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneris: Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

4. Pareiškėjas - Ukmergės rajono Veprių mokykla-daugiafunkcis centras.

 

Projekto pavadinimas: „Pirčių komplekso (mini SPA) įrengimas Veprių stovykloje".

Projekto tikslas - didinti Ukmergės rajono Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro, Veprių seniūnijos ekonominį konkurencingumą, skatinti bendruomeninį verslą bei pritraukti daugiau turstų į rajoną, įrengiant pirčių kompleksą (mini SPA), kuris tenkintų įvairaus amžiaus bei socialinių poreikių grupių socialinius, edukacinius bendruomeninius ir kultūrinius poreikius. Dalis pastato bus suremontuota ir pritaikyta mini SPA įrengimui. Planuojama sukurti 1 darbo vietą.

Paramos suma: iki 48 786,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 51 353,68 Eur be PVM;

                                iki 62 036,95 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1

 

5. Pareiškėjas - klubas „Miško broliai", asociacija. 

 

Projekto pavadinimas: „Švietėjiškos edukacinės programos „Miško broliai. Kultūra, istorija, likimai" kompleksinė plėtra".

Projekto tikslas - kompleksiškai stiprinti klubo verslumą, gerinant teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą ir plečiant jų įvairovę. Planuojama sukurti 1 darbo vietą.

Paramos suma: iki 48 786,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 51 353,68 Eur be PVM;

                                iki 61 178,65 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės kraštotyros muziejus.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

♦ Pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą"  Nr.  LEADER-19.2.-4. veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai" Nr. LEADER 19.2-4.2.

 

1. Pareiškėjas - ūkininkas Kęstutis Zinkevičius.

 

Projekto pavadinimas: „K. Zinkevičiaus „KANAPŪKIO" plėtra diegiant inovacijas žemės ūkio produktų perdirbime".

Projekto tikslas - investuoti ir sėkmingai plėtoti žemės ūkio produktų perdirbimo verslą kaime, naudojant inovacijas, gaminti išskirtinės kokybės produktus, tenkinti Lietuvos teritorijos gyventojų poreikius ekologijai ir sveikai bei praturtintai mitybai, spręsti nedarbo problemas Ukmergės VVG teritorijoje didinant ūkio pridėtinę vertę ir išskirtinumą, ūkio pelningumą ir pajamas. Bus atliktas pastato kapitalinis remontas, įsigyjama įranga kanapių produktų perdirbimui ir novatoriškos produkcijos gamybai. Bus sukurta 1 darbo vieta.

Paramos suma: iki 28 879,29 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 41 256,14 Eur be PVM;

                                iki 47 647,72 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 70 procentų.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1

Informacija Nr. 2

 

 

 

♦ Pagal VPS priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2-5.

 

1. Pareiškėjas - VšĮ „Skautų slėnis".

 

Projekto pavadinimas: „Skautų slėnio socialinio verslo plėtra".

Projekto tikslas - sukurti vietos bendruomenei naudingą socialinį verslą, geriau panaudojant vietos išteklius. Bus pastatyti nameliai vaikų apgyvendinimui stovyklų metu, įrengtas vandentiekio ir nuotekų tinklas, apšvietimas. Bus įsigyta reikiama įranga (baidarės ir čiužiniai). Bus sukurtos 2 darbo vietos.

Paramos suma: iki 114 577,00 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 120 607,37Eur be PVM;

                                iki 145 550,46 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 95 procentų.

Projekto partneriai:

 • Partneris Nr. 1 - Ukmergės rajono savivaldybės administracija;
 • Partneris Nr. 2 - Ukmergės šeimų bendruomenė „Sąmoninga tėvystė".

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia:

Informacija Nr. 1 

Informacija Nr. 2 

Informacija Nr. 3

 

 

Pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr.  LEADER-19.2-6.4.

 

1. Pareiškėjas - Šarūnas Žentelis.

 

Projekto pavadinimas: „Sodybos „Sidabrinė pieva" veiklos plėtra".

Projekto tikslas - sukurti patrauklią ir jaukią ištisus metus poilsiui skirtą infrastruktūrą, teikiant apgyvendinimo paslaugas. Bus pastatytas poilsio namų pastatas ir sukurta 1 darbo vieta.

Paramos suma: iki 31 274,33 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 44 677,61 Eur be PVM;

                                iki 53 219,91 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas: iki 70 procentų.

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS.

 

Informaciją rasite čia