Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus XII kvietimas teikti vietos projektus XIII kvietimas teikti vietos projektus XIV kvietimas teikti vietos projektus Įgyvendinami projektai
Viešieji pirkimai
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Želvos bendruomenė

Ukmergės rajonas, Želvos sen., Želvos mstl., Vilniaus g.1-2

Kodas 300060541

Telefono nr.: - +370 686 44003

El. paštas.: gpovylius@gmail.com

Bendruomenės pirmininkas Gintautas Povylius.

 

Bendruomenės susikūrimo idėjos autorė Zita Butiškytė, vėliau bendruomenės vairą perėmė Remigijus Jakulis, o nuo 2008 m. balandžio mėn. bendruomenės pirmininkė yra Lina Monkevičienė. VO „Želvos bendruomenės iniciatyva" įsikūrė 2004 m. spalio mėn.

Pirmosios bendruomenės namų patalpos buvo įkurtos buvusiuose Želvos kultūros namuose, tačiau susidūrus su finansinėmis problemomis, jos atiteko Ukmergės kultūros namų centrui. Šiuo metu kultūros namams priklausančios patalpos techniškai blogos būklės, todėl tikimės dalyvauti Leader 2007-2013 metų programoje ir gauti finansavimą, kurio dėka renovuoti kultūros namus juose įkuriant ambulatoriją, miestelio biblioteką su internetinę prieigą, salę renginiams, bendruomenės patalpas.

VO „Želvos bendruomenės iniciatyva" yra įregistruoti 114 nariai. Labai aktyviai į organizuojamą bendruomenės veiklą įsitraukia ir  pagyvenusio amžiaus žmonės, kurie renkasi į susitikimus skirtus senjorams, dalyvauja tradicinėse bendruomenės ir miestelio šventėse, išvykose, kelionėse, moterys rengia koncertinius dainų pasirodymus. Žmonių skaičius bendruomenėje auga 2008 m. - 58 nariai, 2009 m. - 74 nariai, 2010 m. - 114 narių.

 

Organizacijos tikslai:

·        Telkti Želvos miestelio bendruomenę bendrų problemų sprendimui, ginti bendruomenės narių interesus.

·        Gaivinti ir plėtoti kaimo tradicijas ir šventes.

·        Dalyvauti tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų veikloje,  fondų, fizinių ir juridinių asmenų, valstybės, valdžios ir valdymo institucijų ar valstybinių organizacijų tikslinėms programoms įgyvendinti, jeigu tai neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams.

 

Organizacijos uždaviniai:

·        Susirinkimų organizavimas;

·        apklausų atlikimas  ir informacijos rinkimas;

·        neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių priežiūra;

·        masinių renginių organizavimas;

·        projektų rašymas;

·        kita, įstatymų nedraudžiama veikla.

          

Prieš keletą metų VO „Želvos bendruomenės iniciatyva" pirmininko Remigijaus Jakulio, Želvos girininkijos bei pačių aktyviausių bendruomenės narių iniciatyva įrengta poilsio bazė prie Makio ežero, visiems atvykusiems suteikianti galimybę patogiai leisti laiką - ilsėtis. Bendradarbiaudami su Želvos kultūros namais, Želvos seniūnu Kęstučiu Mikalajūnu, rengėme tradicija tapusias Jonines, Mindaugines bei Kraštiečių šventes. Dalyvaujame rajono Derliaus šventėje, konferencijose, susitikimuose su kaimyninėmis bendruomenėmis. Rengėme vakarones senjorams „Pabūkime kartu". Įsikūręs senjorų klubas „Atgaiva", kuris vienija apie 40 pagyvenusių žmonių. 

Dalyvaujame ir organizuojamuose tvarkymosi talkose - darbuose. Rengėme projektus, stengėmės išgyventi. Labai džiaugiamės veikliu Želvos šv. Ignaco Lojolos parapijos kunigu Petru Avižieniu, jis jau virš 20 metų kunigauja mūsų parapijoje, yra daug nuveikęs dėl mūsų. Jo iniciatyva remontuojami parapijai priklausantys namai, juose jau įsikūrė Želvos socialinių paslaugų centras. Mūsų seniūnas Kęstutis Mikalajūnas ir socialinė darbuotoja Edita Mikalajūnienė pateikė paraišką, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, dalyvauti Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos 2009 metų konkurse. Projektas laimėjo 190 tūkstančių litų. Dabar Socialinių paslaugų centre ir vyksta pagrindinė mūsų veikla t.y. teikiamos paslaugos soc. remtinoms šeimoms, pagyvenusiems, neįgaliems žmonėms (maudosi, skalbiasi rūbus). Taip pat šiame centre buriamės į bendrus renginius, vakarones, valstybines šventes, susirinkimus, bendrų problemų aptarimui bei sprendimui.

Ateityje ketiname dalyvauti Leader 2007-2013 metų programoje ir renovuoti kultūros namus.