Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS/ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Tolučių - Bajorų kaimo bendruomenė

Ukmergės rajonas, Želvos sen., Tolučių - Bajorų k., Žalgirio g. 12

Kodas 183221725

Telefono nr.: +370 615 86308

El. paštas: audrone.stankeviciene@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė Audronė Stankevičienė.

           

Bendruomenės veiklos tikslas - bendruomenės telkimas, bendrų problemų sprendimas. Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė užsiima kultūrine, sportine, švietėjiška veikla, kaimo švenčių , tradicijų atgaivinimu ir plėtojimu.  Bendruomenėje šiuo metu yra 70 narių.

Kiekvienais metais bendruomenėje rengiamos tradicinės šventės: Rudens šventė, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, Užgavėnių, Šv. Velykų šventės. Jau tradicija tapo kraštiečių susitikimai per Žolinę.

Bendruomenė išsilaiko iš bendruomenės narių mokesčio, suaukotų 2 procentų ir projektų. Tiesa, praėjusiais metais nebuvo finansuotas nei vienas projektas. 2008 m. buvo laimėti du projektai: ,,Žinios ir pilietiškumas prieš kaimo atskirtį" ir ,,Mes norime bendrauti". Šių projektų dėka bendruomenė 6 mėnesius galėjo naudotis internetu, o taip pat pakeliauti. Kelionės metu buvo apsilankyta Jokūbavo bendruomenėje, pasidomėta, kokią veiklą jie vykdo, kokius projektus rašo, į kokius fondus teikia paraiškas.

Kadangi bendruomenės teritorija nėra didelė, galime pasidžiaugti, kad turime aktyvius pagyvenusius žmones. Jie ne tik aktyviai dalyvauja renginiuose, bet ir padeda juos suorganizuoti. Džiugu, kad gyventojai tvarkosi savo aplinką, kuria grožį, aktyviai dalyvauja talkose. Labai tvirtas ryšys tarp vietinių gyventojų ir miestiečių, kurie įsigijo kaimo sodybas. Jie kuo galėdami prisideda prie bendruomenės veiklos. Kai kurie atvykėliai  įstojo į bendruomenę, moka nario mokestį, dalija patarimus, kaip padaryti kaimo žmonių gyvenimą įdomesnį, patrauklesnį. Algis Vileikis, kuris įsigijo sodybą Bajorų kaime, pasisiūlė sukurti ir pagaminti bendruomenės emblemą, iškabą prie bendruomenės namų bei iškabą bibliotekai, kuri yra bendruomenės namuose. Visa tai jau padaryta.

Bendruomenė tikrai labai dėkoja Algiui Vileikiui. Dėkojame seniūnui Kęstučiui Mikalajūnui už palaikymą, supratimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir greitą reagavimą į iškilusias problemas. Manau, kad mūsų bendruomenė, darydama mažus darbus, padaro bendruomenės narių gyvenimą įdomesnį.