Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus XII kvietimas teikti vietos projektus XIII kvietimas teikti vietos projektus XIV kvietimas teikti vietos projektus Įgyvendinami projektai
Viešieji pirkimai
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Įgyvendinant LEADER+ priemonę, 2006 m. Ukmergės r. VVG parengė Ukmergės rajono bandomąją integruotą kaimo vietovių plėtros strategiją ir gavo 508 817 Lt paramą jos įgyvendinimui. Ši strategija yra sėkmingai įgyvendinama.

2007 m. atnaujinta Ukmergės r. VVG pradėjo rengti naują vietos plėtros strategiją LEADER metodui įgyvendinti 2007-2013 metų laikotarpiu.

VVG tikslas - įtvirtinti naują požiūrį į kaimo plėtrą, apjungiant įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir įtakoti pasikeitimus, gerinančius kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

Pagrindinis VVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas - gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę. Šiuo tikslu siekiama pakelti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, pagerinti jų buities sąlygas, suteikti kaimo žmonėms daugiau pasitikėjimo savimi. Strategijoje siekiama įgyvendinti naują integruotą požiūrį į kaimo plėtrą - subalansuotai plėtojant tiek ekonominį, tiek socialinį, tiek gamtosauginį sektorius.

Įvertinusi savo įtakos galimybes ir LEADER metodo paramos dydį, VVG nusprendė pasirinkti du srateginius prioritetus:

  1.   Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas;
  2.   Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra.

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijoje 2007-2013 metams.

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijoje 2007-2013 metams su pakeitimais.

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Ukmergės rajono vietos veiklos grupė pateikė galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Vietos plėtros strategija sėkmingai įgyvendinta, viršyti visi numatyti rodikliai. Įgyvendintų vietos projektų skaičius smarkiai viršija suplanuotus 2007 metais. 

Galutinę 2007-2013 metų vietos plėtros ataskaita galite peržiūrėti čia