Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektus XVIII kvietimas teikti vietos projektus XIX kvietimas teikti vietos projektus
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė (VVG) 2015 metais sėkmingai baigė įgyvendinti Ukmergės rajono vietos plėtros strategiją, finansuotą  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos kryptį „LEADER metodo įgyvendinimas" ir tuo pačiu intensyviai pradėjo ruoštis naujam 2014-2020 m. finansiniam laikotarpiui.

Pagrindinis įgyvendintos 2007-2013 metų vietos plėtros strategijos tikslas - gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, vietos iniciatyvų ir partnerystės skatinimas. Vietos plėtros strategijos lėšomis finansuoti  65 vietos projektai, iš kurių 12 buvo skirti kaimo viešųjų erdvų tvarkymui, 15 patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimui ir įrengimui, 3 tradicinių amatų plėtrai, 3 kultūros paveldo objektų išsaugojimui, 12 kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimui, 3 mokomosios, švietėjiškos bendruomeniškumo veiklos stiprinimui, 4 projektai skirti jaunimo motyvacijos kurtis savo kaime didinimui bei 13 projektų privačioms verslo iniciatyvoms skatinti. Viso 2007-2013 metų finansavimo periodu vietos projektams skirta daugiau nei 1 900 000.00 eurų paramos.

2015 metais Ukmergės rajono vietos veiklos grupė parengė ir  2015 m. rugsėjo 30 d. Žemės Ūkio ministerijai vertinti pateikė naująją Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją, kurios vertė daugiau nei 1 900 000 eur. Naujuoju 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu ypač didelis dėmesys bus skiriamas ekonominei plėtrai kaimo vietovėse, t.y. mažų įmonių kūrimui ir plėtojimui, socialiniam verslui, kuris gali pasireikšti labai įvairiomis formomis kurti, naujų darbo vietų kūrimo skatinimui. Ypatingai akcentuojamas jaunimo gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo jaunimo galimybių, užimtumo, verslumo didinimo klausimas keliamas kaip faktorius, nuo kurio priklauso ir paties kaimo gyvybingumas. Numatoma palankesnė pirminės produkcijos gamintojų įtrauktis į prekybos grandinę, propaguojant vietines rinkas. Kaip ir 2007-2013 metų finansavimo laikotarpiu, bus skatinamas skurdo mažinimas ir socialinė įtrauktis.

Siekiant išsiaiškinti rajone vyraujančias problemas ir gyventojų poreikius VVG valdybos nariai ir administracijos darbuotojai organizavo reguliarius susitikimus su vietos bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, smulkiais vietos verslininkais, savivaldybės ir jos biudžetinių įstaigų darbuotojais. Taip pat buvo atlikta rajono situacijos ir gyventojų poreikių anketinė apklausa, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 žmonių. 

2015 metais Ukmergės rajono VVG, kartu su projekto partneriais, taip pat baigė įgyvendinti tarpregioninį projektą „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas - galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui", finansuotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas". Pagrindinis projekto tikslas - skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, verslo ir paslaugų plėtrą kaime panaudojant aktyvaus turizmo priemones ir jo teikiamas galimybes.