Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus XII kvietimas teikti vietos projektus XIII kvietimas teikti vietos projektus XIV kvietimas teikti vietos projektus Įgyvendinami projektai
Viešieji pirkimai
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

2017 m. renginiai:

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos "Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius  susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Kovo - balandžio mėnesiais  visose 11 Ukmergės rajono seniūnijų vyko susitikimai strategijos  įgyvendinimo aktualijoms pristatyti. Susirinkusiems(galimiems projektų  pareiškėjams ) suteikta informacija apie strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis, paramos intensyvumą.  Supažindinta  su projektų teikimo ir administravimo taisyklėmis bei atsakyta į susirinkusių klausimus.  Aptarta ko labiausiai reikia vienai ar kitai seniūnijai,  pasiūlyta paieškoti modernių, šiuolaikiškų idėjų, kurios būtų aktualios ir patrauklios jų gyvenamoje teritorijoje gyvenantiems žmonėms.

Nuotraukų galeriją galite matyti čia:

Nuotrauka Nr.1

Nuotrauka Nr.2

Nuotrauka Nr.3

Nuotrauka Nr.4

Nuotrauka Nr.5

 Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos "Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius  susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Jų metu buvo detaliai pristatomi  Ukmergės rajono VVG VPS  prioritetai ir priemonės, administravimo taisyklės.

Lapkričio 8 d. Ukmergės kultūros centre vyko susitikimas su kaimo skyrių kultūros darbuotojais.

Lapkričio 9 d. vyko susitikimas su žemės ūkio veiklos subjektais- rajono ūkininkais.

Lapkričio 15 d.  vyko susitikimas su bendruomeninių organizacijų ir NVO atstovais vykdančiais veiklą Ukmergės rajono kaimo  vietovėse.

Lapkričio 22 d.  Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vyko susitikimas su  Ukmergės rajone (išskyrus miestą) registruotais fiziniais bei juridiniais asmenimis, kurie veiklas vykdo (ar planuoja) vykdyti kaimo vietovėje.

Lapkričio 23 d. Lietuvos darbo biržos Ukmergės skyriuje vyko  susitikimas  su jaunimo atstovais.  

 Nuotraukų galeriją galite matyti čia:

Nuotrauka Nr.1 

Nuotrauka Nr.2 

 

 Gruodžio 4 dieną vyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tema „Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas, viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas praktikoje". Mokymus vedė lektorė Lidija Laurinčiukienė.

 

Nuotrauka Nr.1 

Nuotrauka Nr.2 

 Gruodžio mėn. 9 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema " Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas " potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė  lektorius Vytautas Gaidamavičius

Nuotrauka Nr. 3 

 Nuotrauka Nr.4

 Gruodžio mėn. 18 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema " Darbo vieta sau ir kaimynui " potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė  lektorius Vytautas Gaidamavičius

 Nuotrauka Nr.1

 2018 m. renginiai:

 

2018 metais VVG administracijos darbuotojai palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su VPS įgyvendinimu skelbiama VVG svetainėje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook"- socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/ukmergesvvg.ukmergesvvg bei aktuali informacija, įvairūs kvietimai, skelbimai, paklausimai ir atsakymai buvo siunčiami  potencialiems pareiškėjams asmeniškai, elektroniniais  paštais.

Organizuoti  renginiai  susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

Sausio 18 dieną informacinis seminaras VVG nariams dėl VPS pasikeitimų (sąrašas pridedamas)

Vasario 22 dieną vyko konsultacinis informacinis renginys Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams ir vykdytojams (sąrašas pridedamas).

Liepos mėnesį  visose 11-oje Ukmergės rajono seniūnijų vyko informaciniai-konsultaciniai renginiai Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2017-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti.

 Gruodžio 29 dieną vyko Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos   ir VVG veiklos viešinimo renginys.

Visus metus buvo vykdomos individualios konsultacijos ir praktiniai mokymai.

VVG teritorijos gyventojai, VVG nariai bei administracijos darbuotojai  savo veiklą  ir VPS strategiją viešina dalyvaudami įvairiuose susitikimuose, konferencijose, seminaruose bei mokymuose:

Sausio15 dieną VVG teritorijos  gyventojai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai  buvo pakviesti dalyvauiti  ir dalyvavo verslo konferencijoje „Drauge galime daug"

Sausio 22 dieną potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti  ir dalyvavo  seminare " Socialinis verslas: socialinės iniciatyvos, socialinio verslo pradžia ir iššūkiai" Vasario 22 dieną VVG darbuotojai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa" įgyvendinimo aktualijos"

Birželio 28 dieną potencialiems  vietos projektų pareiškėjams  organizuotas seminaras apie socialinį verslą ir socialines inovacijas

Gegužės 30 dieną VVG atstovai dalyvavo diskusijoje LR Seime "Integruotosios teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra :ar ES parama duoda lauktų rezultatų?"

Rugsėjo 10 dieną VVG darbuotojai dalyvavo Vilniaus regiono VVG atstovų  susitikime.Rugsėjo 20-21 d. VVG atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijos  Świetokrzyskie regione  Kielce „Bendradarbiavimo projektai ir kaimo plėtra"

Gruodžio 7 dieną buvo organizuotas seminaras   apie darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu.

Gruodžio 7 dieną Ukmergės rajono bendruomenių atstovai  dalyvavo LR Seime diskusijoje „Savanorystė Lietuvoje: ko reikia, kad savanoris būtų gerbiamas?"

 2019 m. renginiai: