Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams 1 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 2 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 3 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 4 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 5 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 6 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 7 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 8 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 9 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 10 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 11 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 12 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 13 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 14 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 15 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 17 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ 18 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 19 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 20 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 21 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 22 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 23 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 24 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ 26 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 27 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 28 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė 29 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pasibaigė
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių krašto bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių seniūnijos kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė Ukmergės rajono Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės bendruomenė Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Ukmergės miesto bendruomenė „Kaimynai" Ukmergės miesto bendruomenė Ukmergės miesto bendruomenė "Už vieningą Ukmergę" Ukmergės miesto Pašilės bendruomenė Piliakalnio bendruomenė (asociacija)
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

2017 metų renginiai

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Kovo - balandžio mėnesiais visose 11 Ukmergės rajono seniūnijų vyko susitikimai strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti. Susirinkusiems (galimiems projektų pareiškėjams) suteikta informacija apie strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis, paramos intensyvumą. Supažindinta su projektų teikimo ir administravimo taisyklėmis bei atsakyta į susirinkusių klausimus. Aptarta ko labiausiai reikia vienai ar kitai seniūnijai, pasiūlyta paieškoti modernių, šiuolaikiškų idėjų, kurios būtų aktualios ir patrauklios jų gyvenamoje teritorijoje gyvenantiems žmonėms.

Nuotraukų galeriją galite matyti čia:

Nuotrauka Nr.1

Nuotrauka Nr.3

Nuotrauka Nr.4

Nuotrauka Nr.5

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Jų metu buvo detaliai pristatomi Ukmergės rajono VVG VPS prioritetai ir priemonės bei administravimo taisyklės.

Lapkričio 8 d. Ukmergės kultūros centre vyko susitikimas su kaimo skyrių kultūros darbuotojais.

Lapkričio 9 d. vyko susitikimas su žemės ūkio veiklos subjektais - rajono ūkininkais.

Lapkričio 15 d.  vyko susitikimas su bendruomeninių organizacijų ir NVO atstovais vykdančiais veiklą Ukmergės rajono kaimo vietovėse.

Lapkričio 22 d.  Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vyko susitikimas su Ukmergės rajone (išskyrus miestą) registruotais fiziniais bei juridiniais asmenimis, kurie veiklas vykdo (ar planuoja vykdyti) kaimo vietovėje.

Lapkričio 23 d. Lietuvos darbo biržos Ukmergės skyriuje vyko susitikimas su jaunimo atstovais.  

Nuotraukų galeriją pamatysite čia:

Nuotrauka Nr.1 

Nuotrauka Nr.2

Gruodžio 4 dieną vyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tema „Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas, viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas praktikoje". Mokymus vedė lektorė Lidija Laurinčiukienė.

Nuotraukų galeriją pamatysite čia:

Nuotrauka Nr.1 

Nuotrauka Nr.2

Gruodžio mėn. 9 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas" potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė lektorius Vytautas Gaidamavičius.

Nuotraukų galeriją pamatysite čia:  

Nuotrauka Nr. 3 

Nuotrauka Nr.4

Gruodžio mėn. 18 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema „Darbo vieta sau ir kaimynui" potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė lektorius Vytautas Gaidamavičius.

Nuotraukų galeriją pamatysite čia:  

Nuotrauka Nr.1

 

2018 metų renginiai

 

2018 metais VVG administracijos darbuotojai palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su VPS įgyvendinimu skelbiama VVG svetainėje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/ukmergesvvg.ukmergesvvg bei aktualia informacija, įvairūs kvietimai, skelbimai, paklausimai ir atsakymai buvo siunčiami potencialiems pareiškėjams asmeniškai bei elektroniniais paštais.

Organizuoti  renginiai  susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

Sausio 18 dieną informacinis seminaras VVG nariams dėl VPS pasikeitimų (sąrašas pridedamas).

Vasario 22 dieną vyko konsultacinis informacinis renginys Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams ir vykdytojams (sąrašas pridedamas).

Liepos mėnesį visose 11-oje Ukmergės rajono seniūnijų vyko informaciniai-konsultaciniai renginiai Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2017-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti.

Gruodžio 29 dieną vyko Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos ir VVG veiklos viešinimo renginys.

 

Visus metus buvo vykdomos individualios konsultacijos ir praktiniai mokymai.

VVG teritorijos gyventojai, VVG nariai bei administracijos darbuotojai  savo veiklą  ir VPS strategiją viešina dalyvaudami įvairiuose susitikimuose, konferencijose, seminaruose bei mokymuose:

Sausio15 dieną VVG teritorijos gyventojai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti ir dalyvavo verslo konferencijoje „Drauge galime daug".

Sausio 22 dieną potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti  ir dalyvavo seminare „Socialinis verslas: socialinės iniciatyvos, socialinio verslo pradžia ir iššūkiai". Vasario 22 dieną VVG darbuotojai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa" įgyvendinimo aktualijos".

Birželio 28 dieną potencialiems vietos projektų pareiškėjams organizuotas seminaras apie socialinį verslą ir socialines inovacijas.

Gegužės 30 dieną VVG atstovai dalyvavo diskusijoje LR Seime „Integruotosios teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra: ar ES parama duoda lauktų rezultatų?".

Rugsėjo 10 dieną VVG darbuotojai dalyvavo Vilniaus regiono VVG atstovų susitikime.

Rugsėjo 20-21 d. VVG atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijos Świetokrzyskie regione Kielce „Bendradarbiavimo projektai ir kaimo plėtra".

Gruodžio 7 dieną buvo organizuotas seminaras apie darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu.

Gruodžio 7 dieną Ukmergės rajono bendruomenių atstovai dalyvavo LR Seime diskusijoje „Savanorystė Lietuvoje: ko reikia, kad savanoris būtų gerbiamas?".

 

2019 metų renginiai

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2019 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2019 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/ukmergesvvg.ukmergesvvg bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

 

2019 metais įvykę renginiai:

Vasario 7 d. vyko informacinis renginys apie Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų reikalavimus, susijusius su vietos projekto rengimo veiklomis. 

Kovo 6 d. vyko mokymai susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais. Mokymų metu buvo aptariami maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimai, kalbėta apie saugius maisto tvarkymo principus. 

Kovo 12 d. dalyvavome LR Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu" įgyvendinimas".

Kovo 20 d. vyko mokymai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu. Tema - viešųjų pirkimų ABC: viešųjų pirkimų organizavimas PO ir NP organizacijoms.

Kovo 23 d. dalyvavome Molėtų VVG organizuotoje konferencijoje „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui". Pristatyta mūsų VVG patirtis.

Balandžio 10-12 d. Briuselyje (Belgijoje) dalyvavome tarptautinėje parodoje-konferencijoje „NetworX", kurios metu buvo apžvelgta kaimo tinklaveika per pastaruosius dešimt metų bei įvairių šalių stenduose pristatyti kaimo plėtros programų pasiekimai.

Gegužės 2 d. VVG biure organizavome kūrybines „Dizaino mąstysenos" dirbtuves. Tikslas - pasitelkiant kūrybinio mąstymo metodiką (ang. desing thinking) sukurti sprendimus senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumui didinti.

Gegužės 7 d. dalyvavome mokymuose „Pažangios kaimo bendruomenės diena".

Gegužės 21 d. vyko mokymai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu. Tema - praktiniai viešųjų pirkimų mokymai PO organizacijoms. 

Liepos 4 d. vyko informaciniai renginiai bei praktiniai mokymai susijęs su paraiškų pildymu ir pridedamų dokumentų būtinumu ir jų rengimo eiga.

Rugpjūčio 13 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis. Jo metu pristatytas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas.

Rugsėjo 13 d. vyko susitikimas. Ukmergės rajono VVG pirmininkė Klavdija Stepanova ir administracijos darbuotojos kartu su Alytaus rajono VVG atstovais lankėsi Tauragės rajono VVG. Mūsų tikslas buvo aptarti bendrą būsimą tarpteritorinį projektą, kuriuo planuojame siekti įgyvendinti VVG VPS tikslus, kurių be projekto partnerių nebūtų įmanoma pasiekti.

Spalio 3 d. dalyvavome išvažiuojamajame seminare Kauno rajono VVG teritorijos seniūnijose.

Spalio 18 d. dalyvavome Lietuvos kaimo parlamento IV sesijoje.

Spalio 29 d. dalyvavome išvažiuojamajame seminare Druskininkų VVG.

Lapkričio 13 d.  Žemaitkiemio seniūnijoje vyko informacinis renginys susijęs su FSA detaliais išaiškinimais ir VP administravimo taisyklų aptarimu.

Lapkričio  20 d. VVG biure dalyvavome seminare „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu" ir apskrito stalo diskusijoje „Pluoštinių kanapių verslas - pelninga, draugiška aplinkai ir naudinga vartotojui vietos ūkinė veikla".

Lapkričio 29 d. vyko informacinis renginys susijęs su FSA detaliais išaiškinimais bei reikalavimais pareiškėjams pagal VPS priemones

Gruodžio 4 d. dalyvavome susitikime su Ukmergės savivaldybės atstovais. Susitikimo metu pristatėme paskelbtų kvietimų FSA.

Gruodžio 11 d. dalyvavome Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų forume „Bendrystės link". Mes buvome vieni iš šio renginio organizatorių.

 

2020 metų renginiai

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2019 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2019 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/ukmergesvvg.ukmergesvvg bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

 

2020 metais vykę renginiai:

Sausio 23 d. vyko informacinis renginys „Pabaiga ir pradžia tiesia viena kitai ranką", kurio metu buvo pristatyta vietos plėtros strategija, jos prioritetai, priemonės, veiklos sritys, skirta paramos suma pagal priemones, 2020 m. planuojami skelbti kvietimai (dalyvių sąrašas pridedamas).

Sausio 27 d. viešųjų ryšių specialistė ir Ukmergės rajono valdybos nariai dalyvavo VVG tinklo organizuotame seminare „Pažangaus kaimo link".

Vasario 29 d. dalyvavome renginyje „Krašto auksas", kurio metu buvo apdovanotas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotas projektas.

Kovo 10 d. viešųjų ryšių specialistė ir Ukmergės rajono valdybos nariai dalyvavo seminare Zarasų r. „Kaimo gyventojų socialinės įtraukties, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra, organizuojant trumpąsias maisto grandines".

Birželio 4 d. vyko informaciniai mokymai esamiems bei potencialiems pareiškėjams paraiškų bei reikalingų dokumentų rengimo klausimais bei praktiniai mokymai viešųjų pirkimų klausimais, mokėjimo prašymų galutinių bei metinių ataskaitų teikimo klausimais.

Birželio 26 d. VPS administracija dalyvavo NMA ir ŽŪM mokymuose dėl ataskaitų vertinimo.

Rugsėjo 12 d. Ukmergės rajone viešėjo Švenčionių vietos veiklos grupės Svirkų kaimo bendruomenės delegacija, kurios metu aplankyti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis įgyvendinti ir įgyvendinami projektai.

Rugsėjo 17 d. viešųjų ryšių specialistė lankėsi socialinių bei bendruomeninių projektų įgyvendinimo vietose, apie projektų gerąją patirtį pasidalino socialiniuose tinkluose.

Rugsėjo 17 d. VPS administravimo vadovė ir finansininkė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis".

Rugsėjo 30 d. VPS administravimo vadovė dalyvavo Lietuvos socialinio verslo asociacijos organizuotoje socialinių lyderių diskusijoje „Lietuvos socialinio verslo plėtra: dabartis ir perspektyvos".

Spalio 9 d. VVG viešųjų ryšių specialistė ir VVG pirmininkės pavaduotoja aplankė parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2020" įsikūrusią socialinio verslo prekybos arką.

Spalio 16 d. vyko informacinis renginys - apskritojo stalo diskusija apie LEADER programos įgyvendinimą Ukmergės rajone. Renginio metu buvo pristatytos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos veiklos strategija, jos prioritetai ir priemonės, veiklos sritys, įgyvendinami projektai ir jų metu pasiekti rezultatai. 

Spalio 26 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyta Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, jos prioritetai ir priemonė, veiklos sritys, pasiekti rezultatai, gerieji projektų pavyzdžiai, ateities planai.

Lapkričio 26 d. VVG administracijos darbuotojos nuotoliniu būdu dalyvavo renginyje „Socialinio verslo plėtra: darnios ir tvarios visuomenės link". 

Metų eigoje buvo teikiamos individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams, kurių metu buvo supažindinama su strategijos prioritetais, priemonėmis, veiklos sritimis, su keliamais reikalavimais pagal atskiras priemones, aiškinamos galimybės pasinaudoti parama. 

 

2021 metų renginiai

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2019 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2019 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/ukmergesvvg.ukmergesvvg bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

 

2021 metais vykę renginiai: 

Sausio 28 d. 17 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ZOOM, įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtinta metinė VPS ataskaita, patvirtintas VP FSA pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr. LEADER-19.2-6.2 bei veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4 ir atnaujintas viešųjų bei privačių interesų deklaravimas.

Vasario 4 d. VPS administravimo vadovė nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą, dalyvavo „Socialinių lyderių pusryčių" renginyje, kurio metu buvo diskutuojama apie viešųjų paslaugų perdavimą socialiniam verslui, NVO ir bendruomenėms.

Vasario 11 d. VPS administravimo vadovė nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą, dalyvavo „Socialinių lyderių pusryčių" renginyje, kurio metu buvo nagrinėjama socialinio verslo iššūkių ir galimybių Lietuvos regionuose tema.

Vasario 26 d. rašytinės procedūros būdu įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo nutarta priimti į darbą VPS viešųjų ryšių specialistę Miglę Rutkauskienę, patvirtinti parengtą VP FSA pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kovo 5 d. vyko nuotolinis neformalus VVG tinklo narių susirinkimas, kuriame buvo aptarti aktualūs VVG reikalai, pasidalinta darbo su Microsoft 360 paketo gudrybėmis, pristatyti gerieji VVG projektų pavyzdžiai, susiję su atsinaujinančia saulės energija ir jos pritaikymu ne tik viešosiose erdvėse, bet ir bibliotekoje bei kitiems tikslams. Taip pat susirinkimo metu savo veiklą pristatė portalo „We love Lithuania" atstovas Simonas Rudaminas.

Kovo 16 d. rašytinės procedūros būdu įvyko  VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtintas patikslintas VP FSA pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 ir nutarta atnaujinti bei pratęsti Kvietimą Nr. 28.

Kovo 24 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė dalyvavo nuotoliniame seminare Žinių liftas „Bioekonomikos plėtra kaimiškųjų regionų vystymuisi. Patirtis ir perspektyvos", kurio metu buvo aptartos bioekonomikos, trumpųjų maisto tiekimo grandinių, tvaraus vartojimo, biologinės įvairovės, beariminės žemdirbystės bei bičių auginimo temos.

Tą pačią dieną VVG finansininkė nuotoliniu būdu dalyvavo diskusijoje „Europos žaliasis kursas 2023-2027 metų LEADER programos perspektyvoje", kurio metu buvo pristatytas Žaliojo kurso veiksmų planas, BŽŪP 2023-2027 m. LEADER strategijų rengimo gairės.

Kovo 25 d. VVG administracijos darbuotojos dalyvavo nuotoliniame seminare „Informacinių technologijų pritaikymas VVG veikloje", kurio metu buvo aptartos technologijų galimybės ir rizikos, suteikti praktiniai patarimai, kurie padeda geriau įtraukti savo auditoriją į VVG veiklą bei pristatytas vizualinių programų panaudojimas kasdieniame darbe.

Kovo 29 d. rašytinės procedūros būdu įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu nuspręsta pratęsti Kvietimus Nr. 26 ir Nr. 27, 2021 m. balandžio 8 d. 17.30 val.  nuotoliniu būdu organizuoti visuotinį narių susirinkimą ir patenkinti VPS administravimo vadovės Gintės Ivanauskienės prašymą atleisti ją iš darbo.

Balandžio 8 d. 17.30 val. naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM įvyko VVG narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos 2020 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, priimti aštuoni nauji nariai, išrinkta nauja valdyba, pirmininkas ir jo pavaduotojas bei aptartas buveinės keitimo klausimas.

Balandžio 22 d. viešųjų ryšių specialistė dalyvavo „LDnet" serijos internetiniame seminare, kuris buvo skirtas „Naujoms išimtims: kaip bendruomenės kovoja su skaitmeninėmis, maisto ir sveikatos atskirties galimybėmis". Jo metu buvo kalbama apie poreikį derinti piliečių iniciatyvą „iš apačios į viršų" su viešojo sektoriaus parama iš viršaus į apačią.

Balandžio 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą, įvyko Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos 2020 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, 2021 m. veiklos planas, aptartas klausimas dėl stojimo į Žemės ūkio rūmų narius ir kiti einamieji klausimai.