Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektus XVIII kvietimas teikti vietos projektus XIX kvietimas teikti vietos projektus
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Didelė pridėtinė vertė kaimui

,,Kaimo bendruomenės lyderio - vietos veiklos grupės - darbas sudėtingas, tačiau, nepaisant visko, mes visi judame į priekį, o ši konferencija leis dar labiau tą judesį paspartinti. Turime neeilinę progą pabendrauti su užsienio kolegomis, nes mūsų visų tikslas vienas - geros idėjos ir kaimo gyvybingumas", - renginio metu sakė žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. 

Arčiausiai kaimo žmonių esanti LEADER programa ES gyvuoja jau ketvirtį amžiaus. Jos gyvavimo sėkmę užtikrina įgyvendinimo būdas - iniciatyva, idėjos gimsta ,,apačioje". Pasak Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro atstovo Peter Toth, tarptautinio bendradarbiavimo pridėtinė vertė yra tikrai didelė. „Visi kalba apie tai, kad reikia inovacijų, tad mes turime keistis patirtimi tarp ES šalių VVG, išbandyti naujus metodus.  Akcentas turi būti praktiniams idėjų įgyvendinimo aspektams. Nėra jokių apribojimų dėl tarptautinio bendradarbiavimo - pačios VVG gali pasirinkti savo temas. Tai gali būti darbo vietų kūrimas, socialinė įtrauktis ir kitos", - kalbėjo pranešėjas.

Europos Komisijos regioninės ir miestų politikos direktorato atstovas Odd Godal pastebėjo, kad tarptautinį bendradarbiavimą stiprina ir regioninės strategijos, kurios kažkada prasidėjo nuo visoms šalims aktualių problemų, pavyzdžiui, Baltijos jūros taršos. ,,Yra keturios regioninės strategijos, kurios reikalingos tam, kad efektyviau vyktų bendradarbiavimas ir VVG ieškotų bendrų sprendimų. Strategijos iššūkius paverčia į tikslus", - pabrėžė EK atstovas.

Trys galvos geriau negu viena

Konferencijos metu nemažai dėmesio skirta pristatytiems tarptautinio bendradarbiavimo projektų tinkamumo sąlygoms, reikalavimams. O jų kiekviena valstybė turi pačių įvairiausių. Patirtimi pasidaliję Estijos, turinčios patį didžiausią skaičių patvirtintų vietos projektų, atstovai neabejoja, kad „trys galvos sėkmingiau generuoja idėjas, kaip geriau panaudoti regiono išteklius, negu viena". Nors estai paprastai bendradarbiauja su Suomija ir Estija, bet jau turi bendrą projektą ir su Lietuva.

Mūsų kaimynų latvių VVG sėkmingai naudojasi ir kaimo plėtrai, ir žuvininkystei skirtomis lėšomis. „Lenkijoje  tarptautinis bendradarbiavimas yra integruotas į vietos plėtros strategijas.  Mums rūpi inovatyvumas, darbo vietų kūrimas ir kitos sritys. Bendradarbiaujantiems su užsienio partneriais skiriame net aštuonis prioritetinius balus", - pabrėžė šios šalies atstovai. Portugalijoje VVG projektus, kaip ir Lietuvoje, atrenka vadovaujančioji institucija. Šioje šalyje bendradarbiauti gali ir miesto bendruomenės, ir partneriai iš trečiųjų šalių.

Beveik visų minėtųjų šalių tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo laikotarpis - treji metai. Visi konferencijoje pasisakę pranešėjai pateikė datas, kada jų šalyje vyks artimiausi paraiškų rinkimai.

Daugiau partnerių - daugiau balų

„Kur šiandien Lietuvoje bežengsi, ten pateksi į VVG teritoriją", - šypsojosi konferencijos moderatorė ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Vietos veiklos grupių bendradarbiavimas mūsų šalyje remiamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER" veiklos sritį ,,VVG   bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas". Šiemet jau yra įvykę trys paraiškų rinkimai, rudens pabaigoje planuojamas dar vienas. Rugpjūtį įvykusio paraiškų rinkimo rezultatas gana džiuginantis: gautos 3 tarptautinio bendradarbiavimo paraiškos, pagal kurias bendros veiklos ketina imtis 4 Lietuvos kaimo ir 2 miesto VVG.

Šiuo programiniu laikotarpiu bendradarbiavimo projektai atrenkami konkurso būdu. Atrankos balai skiriami atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių partnerių skaičių ir jų įvairovę. Kuo daugiau partnerių - tuo daugiau balų. Skatinami projektai, susiję su veiklos įvairinimu, vietos rinkų propagavimu, atsinaujinančių išteklių naudojimu. VVG savo projektui papildomų balų gauna ir tada, kai jį skiria socialiai pažeidžiamoms grupės, jauniems žmonėms.

Bendradarbiavimas Lietuvos vietos veiklos grupėms yra palyginti nauja veiklos sritis, tačiau šiandien jau įgyvendintas 71 bendradarbiavimo projektas, iš jų  49 - tarptautiniai. Dažniausiai užsienio partneriais lietuviai rinkosi kaimyninių šalių - Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Estijos VVG, tačiau buvo projektų ir su Švedijos, Čekijos, Austrijos VVG. Įgyvendinant bendrus projektus, buvo skatinamas verslumas, amatai, organizuojamos vaikų ir jaunimo stovyklų kūrybinės dirbtuvės, puoselėjamas kultūrinis ir istorinis paveldas, kuriamos naujos paslaugos kaime ir kt. J. Vaičiūnienė atkreipė dėmesį į tai, kad nemažai tiek tarptautinio, tiek teritorinio bendradarbiavimo projektų buvo skirta jaunų žmonių užimtumui, krašto kultūros ir tradicijų propagavimui.  

Ypatingas dėmesys - kontaktų užmezgimui

Konferencijos organizatoriai - Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas, Vietos veiklos grupių tinklas, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo centras - pasistengė, kad jos dalyviai mūsų šalyje per kelias dienas gautų didžiausią informacijos ir įspūdžių dozę.

Pirmąją viešnagės dieną surengus išvykas keturiomis kryptimis po vietos veiklos grupių teritorijas, svečiai susipažino su aktyviai veikiančiomis bendruomenėmis ir sėkmingai įgyvendintais vietos projektais. Šiltas sutikimas ištirpdė visus bendravimo ledus ir kalbos barjerus. Svečiai negalėjo atsispirti gražuolėms Houvaldo dvare rištoms verboms, rankų darbo muilams, totoriškiems kibinams, tradicinei lietuviškai juodai duonai ir kitoms lietuviškoms gėrybėms, noriai viską ragavo ir nesiderėdami pirko.

Konferencijos metu vyko ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose šalių atstovai pristatinėjo savo sėkmės istorijas, dalijosi patirtimi ir diskutavo. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kontaktams užmegzti ir partnerių paieškai - tam buvo skirta speciali susitikimų erdvė ir kontaktų lenta.