Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus XII kvietimas teikti vietos projektus XIII kvietimas teikti vietos projektus XIV kvietimas teikti vietos projektus Įgyvendinami projektai XV kvietimas teikti vietos projektus XVI kvietimas teikti vietos projektus
Viešieji pirkimai
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Ukmergės rajono VVG turi daugiau nei 10ties metų VVG darbo patirtį. Įgyvendinant LEADER+ priemonę ir LEADER metodą, Ukmergės rajono VVG sudėtis keitėsi, tačiau buvo išlaikytas tęstinumas ir naudojamasi jau sukaupta patirtimi, įgyta vykdant Kaimo bendruomenių partnerystės programą (2000-2003 m.), LEADER+ priemonę (2004-2007) bei LEADER metodą (2007-2013).

Dar tik pradėję savo veiklą ir rengdami vietos plėtros strategiją, finansuojamą LEADER+ priemonės lėšomis, siekdami veiklos skaidrumo ir veiklos efektyvumo, Ukmergės rajono VVG apibrėžė visiems grupės nariams priimtinas vertybes:

 • tolerancija;
 • pagarba kito nuomonei;
 • savo nuomonės išsakymas „čia ir dabar";
 • pareigingumas, įsipareigojimų vykdymas;
 • sąžiningumas;
 • lygiavertiškumas;
 • patirtis;
 • pasitikėjimas komandiniu sprendimu;
 • idėjinis pasišventimas;
 • kūrybiškumas;
 • naujas požiūris;
 • optimizmas, pozityvus požiūris;
 • savarankiškumas, papildomumas;
 • viešumas, atskaitomybė ir skaidrumas.

 

 

Ukmergės rajono VVG vizija. Ukmergės rajono kaimiškos vietovės - tai darniai besivystantis kraštas, kuriame subalansuotai tenkinami materialiniai ir dvasiniai gyventojų poreikiai. Dėl geros geografinės situacijos, verslui palankios aplinkos, plėtojamos viešosios infrastruktūros bei aktyvių žmonių Ukmergės rajonas taps vieta, kurioje:

 • žmonės gyvens gražesnėje, sveikesnėje, patogesnėje aplinkoje, kaimas taps patrauklesnis jame gyvenantiems ir atvykstantiems;
 • didės kaimo gyventojų verslumas, augs ekonomika ir mažės nedarbas;
 • augs kaimo žmonių išsilavinimas ir pilietiškumas, tvirtės bendruomenės, žmonės aktyviau dalyvaus kaimo plėtroje;
 • mažės emigracijos mąstai, jauni žmonės mieliau liks gyventi kaime.

 

 

Ukmergės rajono VVG Misija. Ukmergės VVG savo veiklą grindžia partnerystės, lygių galimybių, pilietinės atsakomybės principais. Aktyvindama kaimo gyventojus ir skatindama jų verslumą Ukmergės rajono VVG siekia sukurti ir išsaugoti rajono kaimiškųjų vietovių patrauklumą bei darną, mažinti jaunų žmonių migraciją iš kaimo, didinti užimtumą ir stiprinti socialinę integraciją.