Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektus XVIII kvietimas teikti vietos projektus XIX kvietimas teikti vietos projektus
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija:
„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai"

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas kartu su partneriais organizuoja 8-ąją tarptautinę mokslinę - praktinę konferenciją „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai", kuri vyks 2018 m. gruodžio 7 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas). Konferencijos pradžia 10.00 val.

Ankstesnių konferencijų patirtis parodė, kad kaimo plėtros vadybos gerosios praktikos sklaida padeda priimti rezultatyvesnius Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimo sprendimus.

Konferencijos tikslas - skleisti gerąją patirtį apie bendruomeninių organizacijų, ūkininkų veiklą ir mokslo naujoves; stiprinti partnerystę tarp kaimo plėtros veikėjų visais lygmenimis; didinti Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumą įvairiose srityse: plėtojant bendruomeninius verslus, kuriant vietines maisto sistemas, kuriant darbo vietas ir palaikant jų gyvybingumą bei ugdant kaimo gyventojų verslumą.

Konferencijoje jaunieji ūkininkai, ūkių, labai mažų ir mažų įmonių savininkai, kaimo bendruomenių, kaimiškų seniūnijų, VVG lyderiai, studentai ir Lietuvos bei užsienio mokslininkai turės galimybę diskutuoti su bendraminčiais, skleisti savas ir generuoti naujas idėjas, populiarinti savo produktus ar veiklas bei pristatyti gerąją patirtį socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo srityse:

Socialinio (bendruomeninio) verslo iniciatyvos:

 • Prielaidos, sąlygos ir problemos kurti socialinį (bendruomeninį) verslą.
 • Socialinio (bendruomeninio) verslo iniciatoriai ir jų vaidmuo kaime.
 • Socialinio (bendruomeninio) verslo modeliai ir jų taikymo galimybės.
 • Socialinio (bendruomeninio) verslo vystymo(si) tendencijos Lietuvoje ir užsienio šalyse.
• Teminių kaimų organizavimas - galimybė socialinio (bendruomeninio) verslo vystymui, vietos gyventojų užimtumui ir vietovės darnumui užtikrinti.
 • Socialinės atsakomybės iniciatyvų kaimo turizmo versle įgyvendinimas.
• Socialinės inovacijos, viešojo bei privataus sektoriaus bendradarbiavimas.

Vietos maisto sistemų kūrimo prielaidos:

 • Trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimas.
 • Vertės grandinės kūrimas ir vietos produktų rinkodara.
 • Vietos maisto pardavimo/realizavimo formų įvairovė.
 • Vietos maisto sistemos samprata: kas yra vietos maistas?
 • Vietos maisto sistemų kūrimu suinteresuotieji asmenys ir jų sąveika.
 • Vietos maisto sistemos socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė nauda.
 • Vietos valdžios vaidmuo vietos maisto sistemos kūrime ir palaikyme.
• Vietos maisto sistemų organizavimas rajonuose - institucijų, ūkininkų ir bendruomenių vaidmuo remiant vietos produktų vartojimą.
• Teminių kaimų organizavimas - galimybė vietos maisto sistemų kūrimui, vietos gyventojų užimtumui ir vietovės darnumui užtikrinti.

Reikalavimai gerosios patirties atvejo analizei: Metodika_GPP_ aprasymui_ 2018

Reikalavimai moksliniams straipsniams: reikalavimai_ konf_ leidinio_straipsniams_2018

Registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdReu-tms5eBz92iT8zNHopmT_TaeLn3XKALmZUmR35tnZuWw/viewform 

Detalesnę informaciją teikia ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doc. dr. Ilona Kiaušienė, mob. tel. nr. +370 612 11254; el. adresas: ilona.kiausiene@asu.lt

Konferencijos organizatorius:
ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Konferencijos partneriai:
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centras
LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga

Konferenciją finansiškai remia:
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija