Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektus XVIII kvietimas teikti vietos projektus XIX kvietimas teikti vietos projektus
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui"

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui" dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. 

Tema labai aktuali ne tik Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame", kuri, įgyvendindama savo strategiją 2014-2020 metams, nusimatė priemonę „Bendradarbiavimas vykdant  regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo"  bet ir, aktyvindama kaimo teritorijoje veikiančias NVO, suplanavo sukurti jų darbo dėka 3 naujas darbo vietas vietos gyventojams.  Užduotis nėra paprasta , juk darbo vietas kuria ne VVG, o tie patys kaimo vietovių gyventojai per teikiamus projektus gaunantys savo inovatyvioms idėjoms vietos projektuose ES paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. Paramos intensyvumas šį kartą planuojamas dvejopas t.y. 80 ir 95 proc.. Sąlygos atrodytų labai geros, tačiau ir įsipareigojimai nemenki.  Ne tik sukurti naują darbo vietą  jaunam darbuotojui iki 29 m., bet ir   išlaikyti ją ne mažiau nei 3 kontrolės metus, parengti verslo planą kuriantį tam sąlygas,  bet ir  prisidėti savo piniginėmis lėšomis, savanorišku darbu ar tinkamo partnerio lėšomis ir t.t.. Priemonė turi ne tik skatinti pilietiškumą bendruomenėje,  bet ir stiprinti socialinę ekonomiką, t. y kurti socialinį ar bendruomeninį verslą.  Konferencijoje skambėję pranešimai lietė įvairius šios temos aspektus. Aptarta vietos plėtros strategijos priemonė ir jos ypatumai Violetos Navickienės pranešime. VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė situaciją ne tik diegiant trumpąsias maisto tiekimo grandines visoje šalyje, bet ir vietinio maisto sistemos sukūrimo teikiamą naudą  vietos gyventojams, tokių sistemų veikimo principus ir praktiką. Jo  pranešimas „ Kaimo bendruomenių veiklos atnaujinimas, kuriant trumpąsias maisto grandines ir formuojant vietos maisto sistemas" buvo itin aktualus NVO, ketinančioms kurti savo verslą. Pranešime aptarti  galimi vietinio maisto sistemų pavyzdžiai, kurie jau dabar padėtų keisti vietos bendruomenių veiklas iš epizodinių kultūros renginių į bendruomeninį verslą.

Ukmergės rajono vicemerė Klavdija Stepanova pasidalino nepaprastai vertinga praktine savivaldybės darbo patirtimi „Ukmergės rajono savivaldybės ir ūkininkų patirtys diegiant vietinio maisto tiekimo sistemą rajono ikimokyklinėse įstaigose". Patirtis, kuri skatino kurti vietos ekologinio maisto sistemą, yra, tačiau tai  vis dar nėra išbaigtas receptas kitoms savivaldybėms,  ... Biurokratija ir reikalingos lėšos - dažnai tampa sunkiai įveikiama kliūtimi. Ukmergiškių siekis pasimokyti sutelkto ūkininkų, vietos valdžios ir vartotojų kooperatyvo veikimo vardan vietos gyventojų vaikų sveikatos, vertas ypatingo dėmesio ir pagarbos. Čia labai norėtųsi priminti, kad žmonės ne pagal kalbas, o pagal realius darbus atsirenka grūdus nuo pelų.

 Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas pristatė naują projektą „Baltic sea food". Yra žinoma Viduržemio jūros mitybos sistema, o kodėl mažai girdime apie Baltijos jūros regiono maistą...Kuo svarbus vietinio maisto pasiekiamumo didinimas tiems, kas juo domisi? Maistas - tokia visiems aktuali tema, kuri gali pateikti įvairiausių idėjų rinkodarai ir ne tik.  Kaip keičiasi keliaujančių po Lietuvą vietinių ir užsienio turistų poreikiai, kaip keičiasi Lietuvos kaimo verslininkų pasiūla... Kodėl taip svarbu kurti kulinarinio paveldo maršrutų žemėlapius? Kodėl prie restoranų atsiranda jų daržai ir sodai? Dar daug įdomių ir naudingų pastebėjimų bendradarbiavimui pateikė prelegentas.

,„Molėtų krašto verslininkų asociacijjos vadovo pavaduotojas Vytis Štelbys  savo pranešime „Kaimo turizmas ir vietos gamintojo produkcija" ne tik pabandė  išanalizuoti smulkių vietos verslininkų teikiamų maisto produktų kokybę, pasiūlą, apimtis. Situacija nėra gera ir labai dažnai negarantuojanti kokybės ar reikalingų kiekių. Ieškota motyvų, galinčių keisti situaciją. Kad ir ką besakytum, juk yra darbo tam, kas nori, ir jo nėra tam, kam jo visai nesinori... Savo požiūrį Vytis  pateikė per  Gintuko Agurkinio ( apibendrinančio personažo) istoriją, kuri nepaliko abejingų auditorijoje.

Sveikatingumo, judėjimo motyvatorė Vlada Musvydaitė  savo pranešimu „Inovatyvių technologijų taikymas gimtinei pažinti ir bendruomenei telkti" pasiryžo pateikti receptą, kaip įveikti nenorą, pesimizmą, arba atsakyti į klausimą kaip motyvuoti siekti norimų rezultatų. Vlada Musvydaitė pristatė ateities veiklas Molėtų rajone, Lietuvoje ir Latvijoje, sukurtus savo produktus ir planus įtraukti vietos bendruomenes į  pėsčiųjų žygių maršrutų kūrimą. Ji tiki ir žino, kad taip galima paskatinti vietos gyventojus teikti įvairias paslaugas žygeiviams ir iš to užsidirbti. 

Molėtų VVG nuoširdžiai dėkoja  Inturkės VšĮ „Bendrystės centras"  darbuotojoms ir vietos seniūnei už dėmesį ir pagalbą organizuojant renginį.

Informuojame., kad dar šių metų pavasarį Molėtų r.  VVG „Keisdamiesi keičiame" planuoja teikti kvietimą konferencijoje aptartai priemonei „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo". Numatyta skirti šiam kvietimui 139 789,00 eurų, kas sudaro 100 proc. tam skirtų lėšų. Vieno projekto maksimaliai galima paramos suma 46596,33 eurai. Vienos darbo vietos sukūrimo kaina yra 46596,33 eurai. Tuo pat metu startuos „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" priemonė, kuri finansuojama 100 proc. ir yra skirta tiems, kas vykdo projektus arba  įsipareigoja juos vykdyti, bet stokoja specifinių projekto veikloms vykdyti reikalingų žinių ir kompetencijų. Apie kvietimo pradžią informuosime rajoniniame laikraštyje „Molėtų vilnis"  ir mūsų puslapyje adresu www.moletuvvg.lt .