Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektus PSIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektus PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektus XVI kvietimas teikti vietos projektus
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos
Kvietimas

VPS priemonė: „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6


Pareiškėjas - Ukmergės rajono Jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"

Projekto Nr. UKME-LEADER-6B-V-5-1-2018

Projekto pavadinimas: Jaunime, atsikratyk savo zombio !

Projekto tikslas - Suteikiant inovatyvias IT priemones jaunimo socialinių iniciatyvų įgyvendinimui, didinti jų kompetencijas bei motyvaciją grįžti ir kurtis  kaime identifikuojant Ukmergės rajono patrauklumą gyvenimui, darbui ir poilsiui

Paramos suma: iki 9465,43 Eur
Bendra vietos projekto vertė: iki 9963,61 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų
Projekto partneriai-VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras" ir VšĮ „Ukmergės turizmo ir informacijos centras"


Pareiškėjas - Liaušių kaimo bendruomenė

Projekto Nr. UKME-LEADER-6B-V-5-2-2018
Projekto pavadinimas: 
Liepos 6-oji Liaušių kaime

Projekto tikslas - Skatinti kaimo gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą

Paramos suma: iki 7980,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 8400,00 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų
Projekto partneriai-Želvos bendruomenė ir Ukmergės rajono Laumėnų kaimo bendruomenė

 

Pareiškėjas - Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė

Projekto Nr. UKME-LEADER-6B-V-5-3-2018
Projekto pavadinimas: 
Deltuva.Pėdsakai. Žymės.Atmintis.

Projekto tikslas - Skatinti gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą, bendravimą tarp skirtingų kartų, gaivinti senąsias tautos tradicijas

Paramos suma: iki 11715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12331,58 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų
Projekto partneriai-Ukmergės rajono Atkočių kaimo bendruomenė ir Ukmergės rajono Leonpolio  kaimo bendruomenė

 

Pareiškėjas - Ukmergės kultūros centras

Projekto Nr. UKME-LEADER-6B-V-5-4-2018
Projekto pavadinimas:
Ukmergės rajono Deltuvos ir Lyduokių miestelių materialinės bazės stiprinimas

Projekto tikslas - Skatinti Deltuvos ir Lyduokių bendruomenių sutelktumą, pilietiškumą ir kultūrinį aktyvumą stiprinant materialinę bazę, reikalingą kultūrinių renginių organizavimui, etnokultūros ir amatų puoselėjimui

Paramos suma: iki 8343,75Eur

Bendra projekto vertė: iki 10429,69 Eur

Paramos intensyvumas 80 procentų.
Projekto partneriai- Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė ir Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė


 VPS priemonė  „ Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" LEADER-19.2-SAVA-3


Pareiškėjas - Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Projekto Nr. UKME-LEADER-1C-M-07-01-2018
Projekto pavadinimas:
Mokymasis  - galimybė išlikti reikalingam

Projekto tikslas -suteikti kompetencijų ir žinių Ukmergės rajono VVG teritorijoje gyvenantiems bendruomenių atstovams, potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Paramos suma: iki 14 683,36 Eur

Bendra projekto vertė: iki 14 683,36 Eur

Paramos intensyvumas 100 procentų.