Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

 

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Ukmergės VVG  vietos projektų įgyvendinimo eiga:

 

Pagal VPS priemonę" Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6

 

1.Pareiškėjas -Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio  bendruomenė


Projekto pavadinimas-Nuo tradicijų prie verslo

Projekto tikslas -vienyti įvairių amžiaus ir socialinių grupių žmones (įtraukiant ir kraštiečius) įvairiapusei veiklai, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kurti palankią gyvenimui ir poilsiui aplinką panaudojant esamus gamtos turtus ir vietos tradicijas. Bus organizuojami kultūriniai pilietiškumą ir verslumą skatinantys  renginiai,informaciniai- išvažiuojamieji seminarai.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1. Ukmergės rajono  savivaldybės administracija

Partneris Nr.2 Ukmergės kultūros centras

Partneris Nr.3 Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė

 Projektas įgyvendinamas:

Informacija čia

 

 2. Pareiškėjas - Klubas „Miško broliai"

Projekto pavadinimas-„Prisiminkime laisvės kovas ir šventes"

Projekto tikslas -skatinti gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą, propaguoti aktyvų poilsį. Bus organizuojami kultūriniai ,švietėjiški, patriotizmą skatinantys renginiai.

Paramos suma: iki 11 715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12 331,58 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1. Ukmergės rajono  savivaldybės administracija

Partneris Nr.2 Ukmergės rajono Liaušių kaimo bendruomenė
Partneris Nr.3 VšĮ „Ukmergės tolerancija"   

 Projektas įgyvendinamas:

Informacija Nr.1

Informacija Nr.2

Informacija Nr.3

 

3.Pareiškėjas -Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga


Projekto pavadinimas-"Vienybėje jėga"

Projekto tikslas -stiprinti ir aktyvinti bendruomeniškumą skatinant kūrybiškumą, pilietiškumą  bendradarbiavimą ir pasididžiavimą savo kraštu, vienijant  įvairių amžiaus ir  socialinių grupių žmones. Bus organizuojami bendruomeniškumą, pilietiškumą skatinantys renginiai.

Paramos suma: iki 10623,46 Eur

Bendra projekto vertė: iki 11 182,59 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų

Projekto partneriai: nėra

Projektas įgyvendinamas:

Informacija Nr.1

Informacija Nr.2

 

4.Pareiškėjas -Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito  viešoji biblioteka


Projekto pavadinimas-"Dešimt miestelių"

Projekto tikslas -stiprinti ir aktyvinti bendruomeniškumą skatinant kūrybiškumą, pilietiškumą  bendradarbiavimą ir pasididžiavimą savo kraštu, vienijant  įvairių amžiaus ir  socialinių grupių žmones. Bus organizuojami bendruomeniškumą, pilietiškumą skatinantys renginiai.

Paramos suma: iki 11715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 12331,58 Eur

Paramos intensyvumas 95 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1. Ukmergės rajono  savivaldybės administracija

Partneris Nr.2 Ukmergės kraštotyros muziejus
Partneris Nr.3 Ukmergės kultūros centras 

Projektas įgyvendinamas:

 Informacija ČIA

 

5.Pareiškėjas - Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

 

Projekto pavadinimas- "Tapk savanoriu ugniagesiu - būk naudingas bendruomenei"

Projekto tikslas - skatinti gyventojų pilietiškumą, sutelktumą, savanorystę,  savitarpio pagalbos įpročius gerinant viešųjų paslaugų kokybę, reikalingą saugios ir darnios  aplinkos kūrimui. Vienyti žmones savanoriškai veiklai gesinti gaisrus ir vystyti švietėjišką veiklą.

Paramos suma: iki 11715,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 14643,75,00 Eur

Paramos intensyvumas 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 Ukmergės rajono  savivaldybės administracija

Partneris Nr.2 Ukmergės rajono savanorių ugniagesių draugija

Partneris Nr.3 Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė

Projektas įgyvendinamas:

 Informacija Nr.1 Čia

Informacija Nr.2 Čia

 

 

Pagal VPS priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

 

1.Pareiškėjas - Ukmergės rajono savivaldybės administracija

 

Projekto pavadinimas- „Inžinerinių statinių Dariaus ir Girėno g. 4 Želvoje Ukmergės r. sav. rekonstravimas"

Projekto tikslas - kurti gyvenimui patrauklią aplinką Želvos miestelyje. Bus atnaujinta viešoji erdvė esanti prie senelių namų, sutvarkyta infrastruktūra, įrengta poilsio zona, kurioje bus vykdoma socialinė, laisvalaikio, kultūrinė veikla.

Paramos suma: iki 48 720,41 Eur

Bendra projekto vertė: iki 60 900,51 Eur

Paramos intensyvumas 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 Ukmergės rajono Želvos parapijos  katalikiški senelių namai

Partneris Nr.2 Želvos bendruomenė

Projektas įgyvendinamas:

 Informacija  Nr.1 Čia

Informacija Nr.2 Čia

 

 

2.Pareiškėjas - Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

 

Projekto pavadinimas-„Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai"

Projekto tikslas - gerinti gyvenimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę Valų kaime, sukuriant tinkamas sąlygas Valų ugniagesių komandos veiklai ir jų funkcijoms atlikti. Bus  rekonstruota dalis buvusios pradinės mokyklos pastato ir įrengtas garažas gaisrinės automobiliui.

Paramos suma: iki 48 785,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 60 982,00 Eur

Paramos intensyvumas 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1. Ukmergės rajono  savivaldybės administracija

Projektas įgyvendinamas:

 Informacija Čia

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

 

3.Pareiškėjas - Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė  mokykla

 

Projekto pavadinimas: Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio, bėgimo tako) atnaujinimas.

Projekto tikslas - atnaujinti krepšinio -tinklinio aikštelę, bėgimo taką, sudarant saugias sąlygas sportuoti ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Bus gerinama stadiono infrastruktūra , atnaujinamos  krepšinio - tinklinio aikštelė, bei bėgimo takas.

Paramos suma: iki 48 785,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 60 981,25 Eur
Paramos intensyvumas 80 procentų

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1 Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Partneris Nr. 2 Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė

Projektas įgyvendinamas:

 Informacija Čia

Foto Nr.1

Foto Nr.2

Foto Nr.3

 Pagal VPS priemonę  „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

 

 Įgyvendinti 2 projektai. Informaciją apie juos galima rasti čia  INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUSPagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą"  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

 

1.Pareiškėjas - VšĮ „Veprių akademija"

Projekto pavadinimas: „Veprių akademijos pastato pritaikymas mokslo, mokymų ir kultūros renginių veiklai„

Projekto tikslas - eksploatuoti mokslo paskirties pastatą sudarant galimybes jame vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentų, taip pat mokymų veiklą, vadinamame-Mokslo inkubatoriuje(MI), taip pat sudaryti sąlygas vykdyti kūrybiškumą, verslumą, sveikatingumą ir t.t. skatinančius fizinius ir dvasinius užsiėmimus. Bus suremontuotas pastatas ir  įrengtos patalpos užsiėmimams, įsigyjami baldai bei įranga, tvarkoma aplink esanti teritorija. Bus sukurtos 2 darbo vietos.

Paramos suma: iki 114 500,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 143 125,00 Eur be PVM

                                  iki 147 347,30 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 80 procentų.

Projekto partneriai:

Partneris Nr.1 VŠĮ Vepriams gražinti

  Projektas įgyvendinamas:

 informacija Čia

Foto Nr.1

Foto Nr.2

Foto Nr.3

 

 

2.Pareiškėjas - Liaušių kaimo bendruomenė

 

Projekto pavadinimas: Liaušių kaimo bendruomenės verslo pradžia

Projekto tikslas - Stiprinti Ukmergės rajono Liaušių kaimo bendruomenės verslumą ir ekonominį konkurencingumą, didinant paslaugų plėtrą ir kokybę. Įgyvendinant projektą bus  įsigyta įranga kelių greideriavimui, pakelių krūmų ir žolės šienavimui ,malkų pjovimui ir skaldymui taip pat įranga paslaugų ,susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu poilsiu, teikimu(batutai, kubilas, kilnojamoji pirtis). Bus sukurta 1 darbo vieta.

Paramos suma: iki 48786,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 51353,72 Eur be PVM

                                  iki 62138,00 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 95 procentai.

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1 Želvos bendruomenė

Partneris Nr. 2 Ukmergės rajono savivaldybės administracija

 Projektas įgyvendinamas:

 Informacija čia

 

 3.Pareiškėjas - VšĮ „Keliaujantys skoniai"

 

Projekto pavadinimas: „Lietuviškų maisto tradicijų puoselėjimas"

Projekto tikslas - kurti ir plėtoti VšĮ „Keliaujantys skoniai" ekonominę veiklą, remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis. Bus vykdomas į bendruomeninio verslo modelį orientuotas verslas, t.y. VšĮ „Keliaujantys" skoniai teiks mobilias maitinimo, poilsio organizavimo paslaugas, o gautas pelnas bus investuojamas tiek į tolesnę įstaigos veiklos plėtrą, tiek į bendruomeninės veiklos vykdymą tiek į socialinių problemų sprendimą.Projekto metu bus įsigytas mobilus maisto karavanas (autobusiukas) su jame įrengta maisto gamybos ir tvarkymo įranga. Planuojama sukurti 3 darbo vietas.

Paramos suma: iki 48785,98 Eur

Bendra projekto vertė: iki 56241,00 Eur be PVM

                                  iki 67421,61 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 95 procentai.

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1 Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenė

 Projektas įgyvendinamas:

 Informacija čia

 


Pagal VPS priemonę „Investicijos į materialųjį turtą"  Nr.  LEADER-19.2.-4. veiklos sritis "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai" Nr. LEADER 19.2-4.2

          

1.Pareiškėjas - Kęstutis Zinkevičius

 

Projekto pavadinimas: „K.Zinkevičiaus "KANAPŪKIO" plėtra diegiant inovacijas žemės ūkio produktų perdirbime"

Projekto tikslas - Investuoti ir sėkmingai plėtoti žemės ūkio produktų perdirbimo verslą kaime, naudojant inovacijas. Bus atliktas pastato kapitalinis remontas, įsigyjama įranga kanapių produktų  perdirbimui ir  novatoriškos produkcijos gamybai.  Bus sukurta 1  darbo vieta.

Paramos suma: iki 28 879,29 Eur

Bendra projekto vertė: iki 41 256,14 Eur be PVM

                                  iki 47 647,72 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 70 procentų.

 Projektas įgyvendinamas :

informacija Čia

Tinklapis  https://www.kanapiuukis.lt/lt/

 

 

 Pagal VPS priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2-5

 

 

1.Pareiškėjas - VšĮ" Skautų slėnis"

 

Projekto pavadinimas: Skautų slėnio  socialinio verslo plėtra

Projekto tikslas - Sukurti vietos bendruomenei naudingą  socialinį verslą, geriau panaudojant vietos išteklius. Bus pasatyti nameliai vaikų apgyvendinimui stovyklų metus, įrengtas vandentiekio ir nuotekų tinklas, apšvietimas. Bus įsigyta  reikiama įranga baidarės ir čiužiniai . Bus sukurtos 2  darbo vietos

Paramos suma: iki 114577,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 120607,37Eur be PVM

                                  iki 145550,46 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 95 procentai

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1 Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Partneris Nr. 2 Ukmergės šeimų bendruomenė "Sąmoninga tėvystė"

 Projektas įgyvendinamas:

 Informacija Čia

 

 

 Pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr.  LEADER-19.2-6.4.

 

1.Pareiškėjas - Ričardo Gervinsko įmonė

 

Projekto pavadinimas:R. Gervinsko įmonės plėtra

Projekto tikslas - Skatinti ekonominę plėtrą Ukmergės rajone, plėtojant baldų gamybos verslą. Planuojama įsigyti frezavimo stakles reikalingas baldų gamybai Bus sukurta 2  darbo vietos.

Paramos suma: 31274,00 Eur

Bendra projekto vertė: iki 54050,00 Eur be PVM

                                  iki 65400,50 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 70 procentų.

 Projektas įgyvendinamas :

informacija Čia

 

2. Pareiškėjas -Šarūnas Žentelis

Projekto pavadinimas: Sodybos „Sidabrinė pieva" veiklos plėtra

Projekto tikslas - Sukurti patrauklią ir jaukią ištisus metus poilsiui skirtą infrastruktūrą, teikiant apgyvendinimo paslaugas ir sukurta 1 darbo vieta.

Paramos suma: 31274,33 Eur

Bendra projekto vertė: iki 44677,61 Eur be PVM

                                  iki 53219,91 Eur su PVM
Paramos intensyvumas 70 procentų.

 Projektas įgyvendinamas :

informacija Čia